Amerikas latviešu uzņēmējs un profesors Andris Zoltners ir noziedojis 120 000,- ASV dolāru, lai atbalstītu matemātikas nozares attīstību Latvijas Universitātē, iedibinot “Alfreds M. Zoltners Scholars” programmu. Alfrēds bija Andra tēvs un viņa piemiņu nesīs jaunā stipendiātu programma, kuras mērķis ir atbalstīt izcilus matemātiķus, lai tie varētu veidot augstākā līmeņa pētniecisko darbu Latvijas Universitātē.  

Raksturojot savu stipendiju prof. Andris Zoltners saka: “Es esmu ieinteresēts atbalstīt, tāpēc ka mani vecāki mīlēja Latviju, un es esmu ieinteresēts palīdzēt jauniem profesoriem attīstīties. Latvija nevar augt bez izglītības.” 

Piesakies Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendijai matemātikā no 1. jūlija līdz 1. augustam, sūtot pieteikumus uz fonds@fonds.lv. Pretendenta kritēriji: LU pētnieki, vadošie pētnieki, docenti, asociētie profesori, profesori fundamentālā vai lietišķā matemātikā.  

Pieteikšanās brīdī pretendentam jābūt ne vairāk kā 10 gadu kopš doktora grāda iegūšanas.  

Pieteikuma anketa

 

Dalīties