Kurta Hāgena soliņš Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

No 6. septembra līdz 26. septembra plkst. 23:59 ir iespējams pieteikties stipendijām bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās. Kā viena no tām ir Kurta Hāgena stipendija, kas ir paredzēta jebkuras studiju jomas maģistra vai doktorantūras (izņemot pēdējais kurss) kursa studentam, kas dodas apmaiņas studijās uz Vāciju.  

Mecenāts Kurts Hāgens (1916–2000) dzimis Rīgā 1916. gada 24. janvārī baltvācu-luterāņu ģimenē, bet Otrā pasaules kara laikā kopā ar māti Veru Hāgenu atstājis Latviju. Lielāko dzīves daļu pavadījis Austrijā un Vācijā. Mūžībā Kurts Hāgens aizgāja 84 gadu vecumā Hamburgā. 

Tā kā K. Hāgenam pašam nav bērnu, tad viņš nolēmis naudu novēlēt Latvijas studentiem, lai viņiem pavērtos iespējas studēt Vācijā. K.Hāgens vēstulēs rakstījis, ka viņš Latviju uzskatījis par savu dzimteni.  

1999. gada 25. martā visu savas dzīves iegūto mantu testamentā Kurts Hāgens novēl LU ar mērķi atbalstīt apdāvinātus studentus studijām pieredzes apmaiņā augstskolās Vācijā. 2008. gadā 6. oktobrī biedrību un nodibinājumu reģistrā Latvijā reģistrēts nodibinājums „Kurt Hagen – Stiftung bei der Universitaet Riga/Lettland Fonds”. 2010. gada aprīlī LU nodod līdzekļu uzraudzīšanu LU fondam (2,4 miljonus eiro). 


Kurta Hāgena stipendija paredzēta: apdāvinātiem LU maģistrantūras vai doktorantūras studentiem (izņemot pēdējā semestra studentus). 

Stipendijas apjoms: 7 000 eiro semestra studijām. 

Stipendijas skaits: 1 


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz: 

  • elektroniska veidlapa; 

  • divas rekomendācijas vēstules – no augstskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja; 

  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā); 

  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību; 

  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?"; 

  • citi dokumenti – skatīt pie konkrētās stipendijas apraksta sadaļā "Studentiem". 

___________________ 

Par LU fondu  

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.  

Dalīties

Saistītais saturs

Piesakies stipendijai eksakto, veselības un dabaszinātņu studijās!
20.09.2021.

Piesakies stipendijai eksakto, veselības un dabaszinātņu studijās!

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas
16.09.2021.

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa
06.09.2021.

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem
20.08.2021.

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem