Studijām atsākoties klātienē, noslēdzies arī projekts “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos”, kura ietvaros laikā no 2021. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam ar Latvijas Universitātes (LU) mecenāta SIA “Mikrotīkls” un LU fonda atbalstu pilnveidots LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļas praktikuma tehniskais aprīkojums, dodot studentiem iespēju laboratorijas darbus veikt arī attālināti.

Projekta “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos” īstenošanas laikā, 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrī, kad studijas Latvijas augstskolās norisinājās tikai attālināti, ar LU ilggadējā mecenāta SIA “Mikrotīkls” finansiālu un LU fonda administratīvu atbalstu LU FMOF Fizikas nodaļas praktikumā tika iegādāti astoņi portatīvie datori, 16 tīmekļa kameras un 32 iOLab ierīces, kas aprīkotas ar lielu skaitu dažādu sensoru. Jaunais tehniskais aprīkojums deva iespēju ne tikai mērījumus veikt attālināti un datus eksportēt datorā, bet arī veikt datu analīzi un citas manipulācijas ar iegūtajiem datiem. Izmantojot iegādātās ierīces, studentiem bija iespēja izstrādāt laboratorijas darbus, atrodoties savā dzīves vietā.

Komentējot projekta nozīmību, LU FMOF Fizikas  nodaļas vadītājs Guntars Kitenbergs stāsta, ka projekta sakarā svarīgākais ir tas, ka tas nāca īstajā laikā un īstajā vietā. “Lai tas tā varētu īstenoties, bija svarīgas trīs sastāvdaļas: mecenāts, kurš ir gatavs ziedot savus līdzekļus, lai attīstītu labas idejas, LU fonds, kas spēj pārvērst finanšu līdzekļus iespējā LU darbiniekiem realizēt savas idejas, un spējīgi LU FMOF Fizikas nodaļas darbinieki, kas cenšas pieteikt dažādas idejas.” Kitenbergs arī uzsver, cik svarīgi ir meklēt jaunus risinājumus un ieraudzīt iespēju palīdzēt studentiem. “Par to es esmu ļoti pateicīgs Fizikas praktikuma komandai un pasniedzējiem, kas tajā procesā iesaistījās.”

Vairāk par projektu uzzini, noskatoties projekta atskata video LU FMOF Youtube kanālā

Fizikas praktikuma vadītāja Lolita Podiņa, papildina stāstot, ka pagājušā gada novembrī, kad mācību laboratorijas iztukšojās un bija jāatrod risinājums attālinātu laboraotrijas darbu norisei, LU fonda projekts nāca tieši īstajā laikā. Praktikuma vadītāja arī min, ka sadarbība ar LU fondu LU FMOF ilgst jau vairāk nekā 15 gadus. “Mēs ceram, ka studenti ir apmierināti. Arī mēs paši esam ļoti priecīgi!” tā LU FMOF Fizikas praktikuma vadītāja, viena no projekta īstenošanas virzītājām.

    

Skaidrojot, kā mainījās fizikas praktisko darbu apguve pēc jauno ierīču iegādes, LU FMOF bakalaura studiju programmas “Fizika” 2. kursa students Mihaēls Doroņins stāsta, ka pirms šo ierīču iegādes attālinātā laboratorijas darbu norise bija vairāk teorētisks process. “Līdz ko mums parādījās šīs jaunās ierīces, mums bija iespēja pašiem strādāt ar reālu mērierīci, pašiem iegūt datus un patstāvīgi izvērtēt, kādā veidā varam iegūt vislabākos datus.” Mihaēls stāsta, ka tādējādi uzdevums no parasta teorētiska pārvēršas par atvērta tipa uzdevumu, kur var radoši izpausties un meklēt dažādas versijas un idejas, kā iegūt vislabāko rezultātu. “Protams no teorijas kursa mēs visi ļoti labi zinājām, uz kuru pusi būs vērstas, piemēram, kaut kādas elektriskā lauka līnijas, taču darboties praktiski un iegūt to pašam ir daudz labāk,” stāsta topošais fiziķis.

Projekta laikā iegādāto tehnisko aprīkojumu ik gadu izmantos ap 500 studējošo, kuru starpā ne tikai bakalaura studiju programmas “Fizika” studenti, bet arī LU Medicīnas, Ķīmijas, Bioloģijas, Biznesa vadības un ekonomikas fakultātēs studējošie, kas apgūst fizikas kursu. LU fonda un SIA “Mikrotīkls” atbalstītā projekta “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos”  laikā iegādātās ierīces varēs veiksmīgi izmantot arī klātienes studiju procesā pēc Covid-19 izplatības beigām. Projekts īstenots laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un astronomijas un matemātikas nozarē.

Par mecenātu “Mikrotīkls”

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro.

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties