No 6. septembra līdz 26. septembrim ir atvērta pieteikšanās stipendijām pamatstudijās (no bakalauru 2. kursa). Visu studiju jomu studentiem kopā ir pieejamas 4 stipendiju kopas.

Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt Latvijas Universitātes (LU) attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai. K. Morbergs ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš LU kopumā dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. Stipendija paredzēta visu LU bakalaura studiju programmu studentiem, sākot no 2. kursa.

"Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, kura ar dzīvesbiedru Robertu Mundheim atbalsta LU kopš 2013. gada, veicinot pētniecības un mācību vides attīstību Latvijas Universitātē, kā arī sekmējot daudzsološu studentu personīgo un akadēmisko izaugsmi, ir izveidojuši Mundheim ģimenes izcilības stipendiju. Tā ir paredzēta diviem talantīgākajiem visu studiju jomu LU maģistrantūras studentiem.

Pateicoties Rīgā dzimušā mecenāta Kurta Hāgena (1916-2000) Latvijas Universitātei novēlētajam 2,4 miljonu eiro kapitālam, tā augļi ik gadu studentiem dos iespēju gūt pieredzi kādā no Vācijas augstskolām. Kurta Hāgena stipendija paredzēta apdāvinātiem LU maģistrantūras vai doktorantūras studentiem (izņemot pēdējā semestra studentus).

Galenieku ģimenes stipendiju radījuši Amerikas latvieši Valija un Modris Galenieki sadarbībā ar fondu "Friends of the University of Latvia", kas jau kopš 2018. gada rūpējas par spožāku Latvijas augstāko izglītību, piešķirot stipendijas gan Latvijas Universitātes, gan Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Stipendijas ir paredzētas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju studentiem, kuri studē industriālās inženierijas vadību (1), LU Datorikas fakultātes pamatstudiju studentiem (1) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) pamatstudiju studentiem, sākot ar 2. kursu (1).

Iepazīsties ar noteikumiem pirms piesakies stipendijai.

Piesakies stipendijai šeit!

Ieteikumi labākai esejai. 

_________________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Piesakies stipendijai eksakto, veselības un dabaszinātņu studijās!
20.09.2021.

Piesakies stipendijai eksakto, veselības un dabaszinātņu studijās!

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas
16.09.2021.

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas

Piesakies stipendijām sociālo zinātņu jomā
15.09.2021.

Piesakies stipendijām sociālo zinātņu jomā

Noris pieteikšanās 1. studiju gada doktorantūras stipendijai
06.09.2021.

Noris pieteikšanās 1. studiju gada doktorantūras stipendijai

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa
06.09.2021.

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem
20.08.2021.

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem