No 6. septembra līdz 26. septembrim ir atvērta pieteikšanās stipendijām pamatstudijās (no bakalauru 2. kursa). Visu studiju jomu studentiem kopā ir pieejamas 9 stipendiju kopas.

“Sorainen” stipendija izveidota pēc zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā. Stipendija paredzēta LU Juridiskās fakultātes pamatstudiju vai maģistrantūras studentam.

Stipendijas "Eversheds Sutherland Bitāns" mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU jurisprudences studentus, kā arī veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās. Stipendija paredzēta vienam LU Juridiskās fakultātes maģistrantam vai doktorantam kopā ar pētījuma vadītāju (mentoru).

Stipendijas ‘’Delfi” mērķis ir stiprināt žurnālistikas izglītības līmeni Latvijā. Stipendija ir paredzēta diviem visu akreditēto Latvijas augstskolu Komunikācijas zinātņu programmas pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā.

ZAB Skrastiņš&Dzenis vēlas atbalstīt jaunos studentus, piešķirot Juridiskās fakultātes studentiem stipendijas kopā 7 000 EUR apmērā. Stipendija 3 000 EUR apmērā uz akadēmisko gadu paredzēta bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studentam, sākot no II kursa, un stipendija 4 000 EUR apmērā uz akadēmisko gadu – maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” I vai II kursa studentam.

Kristīnes Krūmas stipendija ir nodibināta pateicoties Ivaram Indrānam, Mārtiņam Paparinskim un Ievai Miļūnai. Stipendija ir paredzēta LU Juridiskās fakultātes studiju programmas "Tiesību zinātne" maģistrantūras studentiem, kuri ir izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

Diplomātijas stipendija izveidota 2019. gadā sadarbībā, pateicoties Amerikas latviešu Dagnijas un Kaspara Krēsliņu atbalstam. Mecenāte Dagnija Krēsliņš savu karjeru aizvadījusi diplomātiskajā sektorā. Atbalsta mērķis ir sekmēt Latvijas diplomātijas speciālistu izaugsmi. Tā ir paredzēta LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem.

Timmermaņa stipendijas dibinātājs ir mecenāts, Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis. Tās mērķis ir atbalstīt izcilus pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus sociālajās zinātnēs, kas veicina konkurētspēju plašā izpratnē. Stipendija paredzēta LU sociālo zinātņu doktorantiem un doktora grāda pretendentiem sociālajās zinātnēs, kuri studē LU Sociālo zinātņu (SZF), LU Biznesa, vadības un ekonomikas (BVEF) un LU Juridiskajā fakultātē (JF). Pretendenti var būt LU darbinieki.

AD VERBUM pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendija paredzēta, lai atbalstītu talantīgus LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pirmsskolas izglītības pedagoģijas studentus un veicinātu šīs profesijas prestižu. Stipendija paredzēta LU PPMF studiju programmas „Skolotājs” profesionālā bakalaura studiju programmas apakšprogrammas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, kā arī augstākās profesionālās izglītības bakalaura līmeņa izglītības programmas „Sākumizglītības skolotājs” studentiem. Pretendentiem ir jābūt vēlmei savu karjeru veidot kā pirmsskolas skolotājiem.

Pētera Avena labdarības fonda “paaudze” izcilības stipendiju 2008. gadā izveidoja Izcilības stipendiju Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) studentiem, lai veicinātu studentu tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās. Stipendija paredzēta LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes visu pamatstudiju gadu, kā arī maģistra studiju programmas 1. kursa studentiem. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu vai saņemt citas mecenātu stipendijas.

Iepazīsties ar noteikumiem pirms piesakies stipendijai.

Piesakies stipendijai šeit!

Ieteikumi labākai esejai.

________________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Piesakies stipendijai eksakto, veselības un dabaszinātņu studijās!
20.09.2021.

Piesakies stipendijai eksakto, veselības un dabaszinātņu studijās!

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas
16.09.2021.

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas

Stipendijas visu studiju jomu studentiem
14.09.2021.

Stipendijas visu studiju jomu studentiem

Noris pieteikšanās 1. studiju gada doktorantūras stipendijai
06.09.2021.

Noris pieteikšanās 1. studiju gada doktorantūras stipendijai

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa
06.09.2021.

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem
20.08.2021.

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem