2021./2022. akad. gadā eksakto, veselības un dabaszinātņu studiju jomā ir iespējams pieteikties astoņām dažādām stipendiju kopām. Pieteikties stipendijām iespējams līdz 26. septembra plkst. 23:59. 

Laimiņu ģimenes stipendiju dibināja 2014. gadā Kristīna un Laimonis Laimiņi, godinot savus vecākus. Stipendija paredzēta vienam LU Bioloģijas fakultātes (BF) studentiem (gan pamatstudiju, gan maģistrantūras), kas specializējas mikrobioloģijā un imunoloģijā. Priekšroka tiek dota bakalaura līmeņa studentiem.  

Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija radīta pateicoties astronomijas profesoram Kārlim Kaufmanim. Pateicoties viņa testamentārajam novēlējumam, tiek izmaksāta viena stipendija talantīgam astronomijas studentam, lai veicinātu astronomijas attīstību Latvijā. Stipendija paredzēta LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) pamatstudiju studentam, kurš pēta astronomiju. 

Rūšu ģimenes stipendija nodibināta 2017. gadā žēlsirdīgo māsu izglītības sekmēšanai un profesijas prestiža celšanai Latvijā. Stipendija paredzēta diviem LU Medicīnas fakultātes (MF) maģistra studiju programmas "Māszinības" studentiem un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentiem. Vidējai svērtajai atzīmei jābūt vismaz 8. Priekšroka tiek dota studentiem no studentu un studenšu korporācijām. 

J. Priedkalna medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija izveidota, lai veicinātu medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, Austrālijas latvietis, LU Goda doktors prof. Dr. med. Jānis Priedkalns 2010. gadā radījis Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondu. Stipendija paredzēta LU medicīnas maģistrantūras, rezidentūras un doktorantūras studentiem, kas iesaistīti neiroloģijas pētījumos, prioritāri neiroendokrinoloģijas nozarē. 

„Biosan” Pētniecības stipendija epidemioloģijā radīta 2020. gadā pēc mecenāta "Biosan" iniciatīvas, tā veicinot pētniecības attīstību Latvijas Universitātē (LU), kā arī atbalstot medicīnas studentu izaugsmi, uzsākot studijas jaunajā studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”. Stipendija ir paredzēta vienam LU Medicīnas (MF) fakultātes maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” 1. kursa studentam.  

Alfrēda Raistera piemiņas stipendija izveidota, pateicoties ilggadēja Latvijas Goda konsula Dienvidkalifornijā, inženiervadības doktora Alfrēda Raistera (1921–2012) testamentārajam ziedojumam. Stipendija paredzēta desmit LU maģistra līmeņa studentiem, kuri studē eksaktās zinātnes LU Bioloģijas (BF), LU Datorikas (DF), LU Ķīmijas (ĶF), LU Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF) vai LU Ģeogrāfijas uz Zeme zinātņu (ĢZZF) fakultātē. 

Izcilības stipendija bioinformātikā paredzēta LU Bioloģijas fakultātes (BF) un LU Datorikas fakultātes (DF) maģistrantūras studiju 1. un 2. kursa studentiem, kuri specializējas bioinformātikas vai molekulārās bioloģijas virzienā. Priekšrocība tiks dota studentiem, kuri izstrādā studiju darbus onkoloģijas virzienā. 

J. Kļaviņa piemiņas stipendija radīta 2019. gadā, tā godinot mecenāta Filipa Kļaviņa tēvu, Amerikas latvieti, pasaulslavenu onkoloģijas pētniecības speciālistu prof. Dr.med. Jāni Vilibertu Kļaviņu. Stipendija ir paredzēta LU Bioloģijas fakultātes (BF) maģistrantūras  studentiem, kuri nodarbojas ar pētniecību molekulārās bioloģijas virzienā, specifiski onkoloģijas jomā. 

Pieteikties stipendijai var šeit!

Padomi izcilai esejai.

____________________

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju

Dalīties

Saistītais saturs

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas
16.09.2021.

Humanitāro zinātņu studentiem pieejamās stipendijas

Piesakies stipendijām sociālo zinātņu jomā
15.09.2021.

Piesakies stipendijām sociālo zinātņu jomā

Stipendijas visu studiju jomu studentiem
14.09.2021.

Stipendijas visu studiju jomu studentiem

Piesakies Kurta Hāgena stipendijai!
08.09.2021.

Piesakies Kurta Hāgena stipendijai!

Noris pieteikšanās 1. studiju gada doktorantūras stipendijai
06.09.2021.

Noris pieteikšanās 1. studiju gada doktorantūras stipendijai

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa
06.09.2021.

Sākusies pieteikšanās stipendijām no bakalauru studiju 2. kursa

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem
20.08.2021.

Pirms piesakies stipendijai, iepazīsties ar noteikumiem