Šogad norisināsies jau 15. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpoziju par mūzikas un dejas sintaksi un semantiku.

Simpozija mērķis kopš paša aizsākuma ir parādīt kognitīvo zinātņu daudzpusību un bagātību, un šī gada tēma ir "Mūzikas un dejas sintakse un semantika: Formāli un eksprimentiāli pētījumi". Simpoziju organizē Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte (LU DF) Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA).

Simpozija ielūgto runātāju vidū ir profesore Izabela Čarnavela (Hārvardas Universitāte, ASV un Ženēvas Universitāte, Šveice) un profesore Pritija Pātela - Groša (Oslo Universitāte, Norvēģija), kas ir izveidojušas nozīmes pētniecības tradīciju ārpus tīri lingvistiskās nozīmes. Savkārt eksperimentālās muzikoloģijas jomu simpozijā aptvers Lincas Antona Bruknera Universitātes profesora Markusa Noivirta (Markus Noiwith) referāts.

Simpozijā tiks demonstrēti eksperimentāli pētījumi un to saistība ar formālās semantikas, kā arī ar eksperimentālās un klasiskās muzikoloģijas pētījumiem. Simpozija ietvaros norisināsies arī JVLMA speciālistu organizēts satelītpasākums, kurš tiks veltīts mūzikas un valodas uztveres eksperimentālai, psiholoģiskai un neirozinātniskai izpētei. 

Simpozija laikā tiks piešķirts arī Roberta Blumberga izcilības lekcijas kognitīvā zinātnē goda nosaukums profesoram Filipam Šlenkeram, kurš ir profesors Žana Niko Institūtā, Ecole Normale Superieure, Parīzē un Ņujorkas Universitātē ASV, kur viņam ir globālās izcilības profesora nosakumus (Global Distinguished Professor). Profesors Šlenkers radikāli izmainīja matemātiski orientētās lingvistiskas attīstību, veicot formālās semantikas pētījumus zīmju valodā, veicot fundamentālus un lietišķus pētījumus mūzikas, žestu, dejas semantikā un sintaksē, kā arī izveidojot jaunu nozari semantikā "Supersemantika (Super Semantics)", kas apvieno pētniekus, kurus interesē semantiskās struktūras ārpus šauri lingvistiskā materiāla. Profesors Šlenkers vada Eiropas Savienības pētījumu programmu "Sources of meaning", kuru atbalsta Eiropas Zinātnes padome, kā arī ir vadījis vairākus starpdisciplinārus pētījumu projektus, kas iegājuši gan lingvistikas un loģikas, gan arī eksperimentālo zinātņu zelta fondā. DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija pauž gandarījumu, ka Roberta Blumberga izcilības lekcija kognitīvajā zinātnē šogad aizsāks simpoziju un to nolasīs profesors Filips Šlenkers.

Izcilības lekcijas tradīciju, vienīgo Austrumeiropā, iedibināja nozīmīgs LU atbalstītājs un mecenāts, organizācijas "Friends of the University of Latvia" valdes loceklis, bijušais LR goda konsuls Čikāgā Roberts Blunbergs sadarbībā ar LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju.

Pasākums tiek īstenots ar Roberta Blumberga, Andreja Eglītes, bezpeļņas organizācijas "Friends of the University of Latvia" un Latvijas Universitātes fonda atbalstu.

Konference notiek ar ERAF projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" (Nr. 1.1.1.5./18/I/001) atbalstu.


Simpozijs norisināsies atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem hibrīdā variantā – daļa dalībnieku piedalīsies klātienē, bet daļa attālināti. Klātienes dalībai nepieciešams sadarbībspējīgs Covid-19 serifikāts.

Par dalību lūgums informēt, rakstot uz epastu lpcs@lu.lv.

Pasākuma programmu iespējams apskatīt šeit.

 

Dalīties