No 29. augusta līdz 30. septembra plkst. 23:59 ir iespējams pieteikties stipendijām studentiem no 2. kursa 2022./2023. akad. gadā. Kopā pieejamas vairākas stipendijas gan bakalaura, gan maģistra, gan arī doktorantu studiju programmās.  

Sākoties 2022./2023. akad. gadam, Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina pieteikties vairākām stipendiju kopām. Konkursa kārtībā atbalstu saņems vairāki LU un citu augstskolu studenti, sākot no bakalaura studiju 2. kursa. Stipendiju var saņemt mācībās spējīgi un sabiedriskajā dzīvē aktīvi visu zinātņu nozaru pilna laika klātienes studijās studējošie. Vidējai svērtajai atzīmei jābūt augstākai par 7,5 ballēm.

Piesakies stipendijai šeit!

Pieteikšanās nosacījumi:

  • elektroniska veidlapa (saite pieejama augstāk);
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas personāla (1.kursa studentiem), augstskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja;
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • citi dokumenti – skatīt pie konkrētās stipendijas apraksta sadaļā "Studentiem".

Pieteikšanās doktorantiem “Mikrotīkls” stipendijai norisināsies no 3. oktobra līdz 15. oktobra plkst. 23:59. Sīkāka informācija sekos vēlāk.

Padomi izcilai esejai!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendijas visu studiju jomas studentiem
14.09.2022.

Stipendijas visu studiju jomas studentiem

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā
14.09.2022.

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā
13.09.2022.

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem
12.09.2022.

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem

Piesakies stipendijām, ja esi 1. kursa students!
01.08.2022.

Piesakies stipendijām, ja esi 1. kursa students!

Ir uzsākusies pieteikšanās stipendijām!
28.07.2022.

Ir uzsākusies pieteikšanās stipendijām!