Studējot Humanitārās zinātnes, Latvijas Universitātes (LU) fondā ir iespējams pieteikties piecām stipendiju kopām, kas kalpos par lielisku atbalstu studiju laikā. Pieteikties stipendijām iespējams līdz 30. septembra plkst. 23:59.

Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudze (Konektikuta, ASV) sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia" 2019. gadā dibinājusi jaunu stipendiju teoloģijas un reliģijas zinātņu atbalstam Latvijas Universitātē. Stipendija paredzēta diviem LU Teoloģijas fakultātes studentiem.  

Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija dibināta ar Ziemeļelbas mācītāju apvienības (Vācija) gadību LU Teoloģijas fakultātes studentu atbalstam. Apvienība atbalsta divus sabiedriski aktīvus LU Teoloģijas fakultātes visu konfesiju teoloģijas un reliģijas zinātnes studentus un studentes. 

Kārļa Ozoliņa – Emīla Medņa trasta fonds dibināts Amerikas Savienotajās Valstīs pēc latviešu izcelsmes ārstes Hermīnes Mednis (1905–2003) iniciatīvas, tā godinot savu brāli un vīru. Stipendijas paredzēta diviem visu studiju līmeņu LU Teoloģijas fakultātes studentiem, sākot ar pamatstudiju 2. kursu, mācību maksas segšanai, ikdienas tēriņiem, dalībai konferencēs vai studijām nepieciešamo līdzekļu iegādei. Pēdējā studiju gada doktorantūras studentiem atbalsts paredzēts promocijas darba izstrādei. 

Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju 1999. gadā nodibinājis mecenāts, profesionāls inženieris, sabiedriskais darbinieks Guntis Bērziņš par godu savam vectēvam – Latvijas Universitātes pirmajam vēlētajam rektoram prof. Ernestam Felsbergam (1922–1923). Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU humanitāro zinātņu studentus. Stipendija paredzēta trīs LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes un LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantiem un doktorantiem ar teicamiem sasniegumiem mācībās. 

Gustavs Zemgals vislabāk pazīstams kā cilvēks, kurš 1918. gada 18. novembrī pasludināja demokrātiskās Latvijas dibināšanu un kā neatkarīgās Republikas otrais prezidents. Tomēr viņa profesionālā un sabiedriskā darbība un pienesums demokrātiskās Latvijas veidošanā bija ļoti daudzveidīgs. Gustava Zemgala stipendija ir paredzēta vienam LU VFF bakalaura studiju līmeņa studentam, kas pēta Valsts Prezidenta Gustava Zemgala darbības apstākļus, viņa darbības laikmeta vēsturi.

Apskatīt pieejamās stipendijas un pieteikties tām ŠEIT.

Padomi izcilai esejai!


Par Latvijas Universitātes fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendijas visu studiju jomas studentiem
14.09.2022.

Stipendijas visu studiju jomas studentiem

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā
14.09.2022.

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem
12.09.2022.

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa
29.08.2022.

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa