2022./2023. akad. gadā eksakto, veselības un dabaszinātņu studiju jomā ir iespējams pieteikties piecām dažādām stipendiju kopām. Pieteikties stipendijām iespējams līdz 30. septembra plkst. 23:59. 

Laimiņu ģimenes stipendiju dibināja 2014. gadā Kristīna un Laimonis Laimiņi, godinot savus vecākus. Stipendija paredzēta vienam LU Bioloģijas fakultātes (BF) studentiem (gan pamatstudiju, gan maģistrantūras), kas specializējas mikrobioloģijā un imunoloģijā. Priekšroka tiek dota bakalaura līmeņa studentiem.  

Rūšu ģimenes stipendija nodibināta 2017. gadā žēlsirdīgo māsu izglītības sekmēšanai un profesijas prestiža celšanai Latvijā. Stipendija paredzēta diviem LU Medicīnas fakultātes (MF) maģistra studiju programmas "Māszinības" studentiem un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentiem. Vidējai svērtajai atzīmei jābūt vismaz 8. Priekšroka tiek dota studentiem no studentu un studenšu korporācijām. 

J. Priedkalna medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija izveidota, lai veicinātu medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, Austrālijas latvietis, LU Goda doktors prof. Dr. med. Jānis Priedkalns 2010. gadā radījis Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondu. Stipendija paredzēta LU medicīnas maģistrantūras, rezidentūras un doktorantūras studentiem, kas iesaistīti neiroloģijas pētījumos, prioritāri neiroendokrinoloģijas nozarē. 

Izcilības stipendija bioinformātikā paredzēta LU Bioloģijas fakultātes (BF) un LU Datorikas fakultātes (DF) maģistrantūras studiju 1. un 2. kursa studentiem, kuri specializējas bioinformātikas vai molekulārās bioloģijas virzienā. Priekšrocība tiks dota studentiem, kuri izstrādā studiju darbus onkoloģijas virzienā. 

J. Kļaviņa piemiņas stipendija radīta 2019. gadā, tā godinot mecenāta Filipa Kļaviņa tēvu, Amerikas latvieti, pasaulslavenu onkoloģijas pētniecības speciālistu prof. Dr.med. Jāni Vilibertu Kļaviņu. Stipendija ir paredzēta LU Bioloģijas fakultātes (BF) maģistrantūras  studentiem, kuri nodarbojas ar pētniecību molekulārās bioloģijas virzienā, specifiski onkoloģijas jomā. 

Pieteikties stipendijai var šeit!

Padomi izcilai esejai.


Par Latvijas Universitātes fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendijas visu studiju jomas studentiem
14.09.2022.

Stipendijas visu studiju jomas studentiem

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā
13.09.2022.

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem
12.09.2022.

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa
29.08.2022.

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa