Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par LU fondu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.08.2018.

Nodibinājums Latvijas Universitātes fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Filantropija – nesavtīga izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras finansiāla, materiāla un informatīva atbalstīšana.

LU fonda mecenāts – nesavtīgs izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras atbalstītājs, sniedzot finansiālu, materiālu vai informatīvu artavu.

Stipendiju pamatkapitālu veido augļi no līdzekļiem, kas iegūti 2001. gadā, pārdodot pirmpirkuma tiesības USD 5 000 000 apmērā, kā arī atbalsts, ko atvēlējuši mecenāti no visas pasaules, kuri apzinās un novērtē izglītības nozīmi kā garantu tautas attīstībai un labklājībai.

Lielākie mecenāti
: Kristaps Morbergs, Kurts Hāgens, Roberts Hiršs, Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, Kārlis Karps, Jānis Dāvis, Nippona fonds, IBM, Eduards Zariņš, Irma un Jānis Eglīši, Andrejs Jurgens, SIA "Mikrotīkls".

Vīzija - ikvienai ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītai talantīgai, zinātkārai un ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu personībai Latvijā ir iespēja iegūt starptautiski atzītu augstāko izglītību neatkarīgi no viņa sociālā vai materiālā stāvokļa un realizēt projektus, kas rada jaunas intelektuālās vērtības, izmantojamas zinātnes, sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā. 

Misija - kā vissenākajai filantropijas idejas organizācijai Latvijā kopt šīs tradīcijas, tuvinot izglītības ieguvi uz zināšanām balstītā sabiedrībā Latvijai.

Moto - nesavtīgs atbalsts izcilai izaugsmei.

Virsuzdevums - atbalstīt ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītās izcilas, centīgas un ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu personas – Latvijas attīstības un izaugsmes garantu nākotnē – ceļā uz pilnvērtīgu augstāko izglītību.

Vērtības: Izcilība. Uzticamība un gods. Pēctecība un tradīcija.