Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kāpēc ziedo Latvijas Universitātei?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.02.2017
LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece

Tiekoties ar fonda mecenātiem un atbalstītājiem un pārrunājot motivāciju ziedot kādam no Latvijas Universitātes projektiem, esmu sakopojusi atziņas, ar kurām vēlos padalīties.

Vēlme atbalstīt konkrētas idejas piepildījumu

Tas var būt kā ziedojums savai fakultātei, kādam pētniecības projektam, stipendijai noteiktā studiju programmā. Ziedotājs tic, ka viņa devums radīs pozitīvas izmaiņas tuvākā vai tālākā nākotnē. Ziedošana izglītībai ir ziedošana nākotnei, un tā ir personības brieduma pazīme.

Ziedotāja uzticība

Ziedotājs uzticas idejas realizētājiem viņu degsmei un pārliecībai. Latvijas Universitātes docētāji aizrauj mecenātus līdzdzīvot ideju realizācijai. Mecenāti priecājas un ir gandarīti par sasniegumiem. Šādas pozitīvas emocijas ir vajadzīgas visiem. Tās pacilā un iedvesmo.

Patriotisma jūtu stiprināšana

Tiesa, ikgadēja ziedošana stiprina patriotisma jūtas. Ziedojot trešo, ceturto gadu pēc kārtas, izstrādājas pozitīvs reflekss. Un ar lepnumu var atcerēties, kam un cik ir ziedots. Un tiešām, gadiem ejot un summām augot, piederības sajūta kļūst stiprāka un Universitāte – tuvāka. Šāds ziedojums ir klātbūtnes un cieņas apliecinājums, kaut arī studijas jau sen pabeigtas.

Latvijas Universitāte ir izglītības templis

Universitāte ir vieta, kurā tiek sargāta domu brīvība. Ja ko saki, tad pamato. Ja izvirzi hipotēzes, pierādi tās, esi kritisks un objektīvs. Šāds templis un tā sargi – docētāji –  ir kā svaiga gaisa malks ikdienas steigā un rutīnā. Ziedotāji ar pietāti un cieņu izturas pret Alma mater darbiniekiem un docētājiem.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu

Vieni no aktīvākajiem LU fonda ziedotājiem - bijušie fonda stipendiāti - dara svētīgu darbu un katru gadu pierāda, ka liekot centu pie centa, var tikt pie daudziem eiro un īstenot skaistus projektus: daudzi jo daudzi nelieli ziedojumi LU studentu teātra “Otello” iestudējumu tērpiem un skatuves iekārtojumam; LU Biznesa ideju fondam; LU Lielās aulas ērģeļu restaurācijai. Ikviens ziedojums ir nozīmīgs.

Ziedotāju vārdi ir mūžam dzīvi

Vai mēs atcerētos, kas ir Kristaps Morbergs vai Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, ja viņi nebūtu ziedojuši Latvijas Universitātei savus īpašumus? Ar katru gadu kļūst arvien vairāk Morberga un Petkevičs stipendiātu. Mecenātu dzīves turpinās caur saviem stipendiātiem un viņu sasniegumiem.

Ziedot Latvijas Universitātei ir gods

Ziedotāju un atbalstītāju saime ir inteliģenta, mērķtiecīga, gaiša savās domās un sirdīs. Tā ir kā brālība, kurā iekļūst tikai tie, kas izprot visu iepriekš minēto atziņu nozīmi.

 

Citi Lailas Kundziņas-Zvejnieces raksti par tēmu "Filantropija" ir pieejami zemāk >>