Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Antropologa piesaiste studiju kvalitātes uzlabošanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.01.2014

Antropoloģijas nozare Latvijā un LU ir jauna un jāstiprina kā resurss, veicinot studiju programmu konkurētspēju un atverot tās spējīgiem antropologiem Eiropas un pasaules mērogā.

LU iegūs ne tikai spēcīgu un ārvalstu studentus piesaistīt spējīgu programmu, bet ļaus uzlabot mācību procesu kopumā, ieviešot citu valstu akadēmisko pieredzi mācību procesā.

Projekta rezultātā ar stipendijas palīdzību tiks piesaistīts viens antropologs ar doktora grādu. Stipendijas saņemšanas laikā antropologs veiks pilnas slodzes akadēmisko darbu, apmācot studentus un piesaistot līdzekļus pētniecībai, kas nākamajā gadā pasniedzējam ļaus iekļauties starptautiskos pētnieciskos projektos un atbilstoši normatīviem paralēli veikt studiju darbu.

Projekta aktivitātes:

  • Studentu apmācība un iesaistīšana tautsaimniecībai nozīmīgu pētījumu veikšanā; pētniecības un datu publiskas prezentācijas prasmju apgūšanā. Studenti formulēja un veica pasniedzēja pārraudzītu studiju darbu - pētījumu par jauniešu finanšu lietpratību 2012. gada pavasara semestrī. Šādi tika pielietotas ekonomikas antropoloģijā gūtās teorētiskās pieejas un pētījuma metodoloģijas zināšanas.  Pētījuma prezentācija tik gatavota ar Latvijas Komercbanku asociācijas komunikāciju ekspertiem, kas konsultēja prezentācijas prasmēs. Studenti praktizēja viedokļa izklāstu un debates mediju klātbūtnē. 
  • Pasniedzēju piesaiste programmas tēmu daudzveidošanai – patēriņa antropoloģija, antropoloģijas metodes, Eiropas etnogrāfija, migrācija, reliģijas antropoloģija. Antropoloģijā liela nozīme ir pētnieciskajai pieredzei, tāpēc daudzveidīga pieredze un etnogrāfiskie ir svarīgs studiju priekšnosacījums.
  • 2011. gada pavasara semestrī viesdocents Paolo Gaibazzi pasniedza četrus kursus: Pieredze,  patība, rīcībspēja, Vizuālā antropoloģija un Etnogrāfiskais kino maģistra līmeņa studentiem, Ekonomikas antropoloģija bakalaura līmeņa studentiem. Stipendija ļāva uzlabot kursu viengabalainību, izstrādāt e-resursus un metodiskos materiālus, kā arī izstrādāt grupu projektus ekonomikas antropoloģijas studentiem finanšu pārvaldības jomā „ Dzīves finansēšana: naudas menedžmenta prasmes un nozīmes mūsdienu Latvijā”, analizējot dažādu sociālo grupu naudas menedžmentu.
  • Atbalsts divu studentu pētījumiem finanšu lietpratības kursā.          
  • Atbalsts viespasniedzējiem starptautisku publikāciju veidošanā. Publikācijās pie autorības norādīta LU antropoloģijas studija katedra, šādi veidojot gan starptautisku atpazīstamību, gan programmu akadēmisko reitingu.
  • Pētījumu pieteikumu sagatavošana.Gareth Hamilton strādā kā asistents pie starptautiskas doktora studiju programmas antropoloģijā ar LU kā galveno koordinatoru.

Projektu "LU kapacitātes stiprināšana antropoloģijas nozarē, programmas konkurētspējas uzlabošana 2011.gada jūnijs - 2012. gada jūnijs" atbalsta Latvijas Komercbanku asociācija 11 400 eiro apmērā un Igo Cals 640,29 eiro apmērā.