Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Konference "EcoBalt 2013"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.01.2014

Oktobrī Viļņas Universitātē, Lietuvā norisināsies 18. starptautiskās zinātniskās konferences "EcoBalt 2013".

Starptautiskā konference “EcoBalt” ir veltīta vides un ekoloģijas problēmām, kontekstā ar problēmu risinājumiem vides sakoptības jomā. Tas ir komplekss pasākums vairāku mērķu sasniegšanai vienlaicīgi: zinātnieku un lietišķo speciālistu tikšanās, lai kompleksi analizētu ar vides aizsardzību saistītas problēmas, jauno speciālistu un studentu piesaiste konferences norisē un tās organizēšanā, veicinot sabiedrības informētības uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību vides izglītībā.

Informācijas apmaiņa vides problēmu risinājumā, jaunu tehnoloģiju izvērtēšanā un ieviešanā praksē, to veiksmīgi apvienojot ar videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādi un realizāciju, ietverot tādas svarīgas jomas, kā dažādu biomateriālu izstrādi un ieviešanu praktiskā apritē, atkritumu mērķtiecīgu reciklēšanu, vides piesārņojuma kontroli un tā mazināšanu; jaunu sadarbības iespēju meklēšana un Baltijas reģiona valstu speciālistu jaunu kopēju projektu veidošana. Diskusijas par sabiedrības izglītošanu vides sakopšanā un saglabāšanā. Videi draudzīgas ilgtspējīgas attīstības iespēju meklējumi un izvērtējumi.

Konferencei „Ecobalt 2013”, kura norisināsies 2013.gada oktobrī Lietuvā, Viļņā,  2012.gada nogalē  atbalstu 2 150 eiro apmērā sniedza SIA „Armgate”.