Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU antropoloģijas programmu konkurētspējas uzlabošana 2013 - 2014
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.06.2014.

Kopš 2009.gada rudens LU Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) ir uzsāktas bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmas kultūras un sociālajā antropoloģijā. Viena no antropoloģijas nozares īpatnībām Latvijā ir tās saknes ārzemēs.

Nozare ir balstīta uz ārzemju universitātēs (Kembridžas, Oksfordas, Daremas Universitātes Lielbritānijā, Vašingtonas Universitātē Sietlā, ASV) zinātniskos grādus ieguvušajiem zinātniekiem. Antropologi ir iesakņojušies Latvijā un snieguši pienesumu ne tikai zinātnes laukā, bet arī sniedzot rekomendācijas valsts un pašvaldību politikai, sabiedriskajiem procesiem, nevalstisko organizāciju darbībai un uzņēmējdarbībai, veicinot publiskas antropoloģijas tradīciju.

LU antropoloģijas studiju programmās ir vidēji 50% studentu, kas studē par saviem līdzekļiem, kas programmām liek uzturēt konkurētspēju un pievilcību potenciāliem studentiem. Finanšu lietpratības pētījumi rāda, ka jauniešiem ir vāja izpratne gan par ekonomikas procesiem, gan zemas finanšu lietpratības prasmes. Līdzšinējie projekti ir ļāvuši studentiem kritiski paskatīties uz ekonomikas jomu un dziļāk piedalīties tās izpētē un analīzē, bet pasniedzējiem attīstīt kursa saturu.

Projekta resursi līdz šim virzīti zinātnisku projektu pieteikumu un publikāciju sagatavošanā, uzlabojot programmu konkurētspēju. Triju gadu laikā, kopš uzsākti kapacitātes veicināšanas projekti, nodaļas personāls sagatavojis 26 zinātniskas publikācijas.

2013./2014. ak.g. programmas laikā plānotais: ekonomikas antropoloģijas stiprināšana programmā; jauna kursa Praktiskajā pētniecībā izveidē un turpinājumā (studentu veidots projekts par vecāku rokasgrāmatas sagatavošanu finanšu lietpratības jomā); doktora līmeņa programmas sagatavošana ar uz fokusu publiski atbildīgu antropoloģiju; atbalsts pasniedzējiem starptautiski citējamu publikāciju sagatavošanā un rediģēšanā.

Projektam no 2013.gada septembrim līdz 2013.gada jūnijam Latvijas Komercbanku asociācija sniedza atbalstu 11 400 eiro apmērā.