Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzvarētāji
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.09.2015.

Latvijas labākie bakalaura darbi 2015. gadā

1. vieta

Jans PavlovsMobilā lietojuma „Jelgavas Students” izstrāde”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Darba vadītājs: Gatis Vītols

Veicot Latvijas un ārzemju augstskolu mobilo lietotņu salīdzinājumu, autors konstatēja, ka LLU nepieciešams izstrādāt mobilo lietotni. Izstrādes rezultātā tika radīta moderna un izskatīga LLU studenta mobilā lietotne, kurā studenti var atrast aktuālo informāciju, kas nepieciešama studiju procesā.

2. vieta

Emil SyundyukovIegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā”

Latvijas Universitāte

Darba vadītājs: Leo Seļāvo

Bakalaura darbs apskata šādu problēmu: pacientu veselības rādītāju pārraudzība rehabilitācijas iziešanas laikā. Autors apskata menisku bojājumu pēcoperāciju rehabilitācijas procesu ar mērķi definēt pārraudzībai nepieciešamus veselības rādītājus. Darba ietvaros tika veikta esošo risinājumu analīze ar mērķi aplūkot izmantotas tehnoloģijas un atrast šo izstrāžu priekšrocības un nepilnības. Darba rezultātā tika izveidota sistēmas prototipa versija, kas sastāv no sekojošiem komponentiem: valkājamierīce, kuras galvenais nolūks ir datu reģistrēšana no sensoru mezgliem, kas ir ievietoti uz pacienta ceļa locītavas, un lietojumprogrammatūra, kas veic ceļa locīšanas leņķa aprēķināšanu, datu vizualizāciju, glabāšanu un analīzi. Salīdzinot leņķa vērtību ar pielāgojamu sliekšņvērtību, sistēma spēj sūtīt pacientam notifikācijas par limita sasniegšanu u.c. Izstrādāta sistēma tika notestēta, iesaistot pacientus – saņemtie rezultāti ir apkopoti un izmantoti risinājuma precizitātes analīzei.

3. vieta

Karīna Timošenkova “Tīmeklī bāzētu GPS sekošanas sistēmu lietošana sabiedriskā transporta risinājumos

Rīgas Tehniskā universitāte

Darba vadītājs: Arnis Lektauers

Autore izpētīja GPS sekošanas sistēmu iespējas sabiedriskajā transportā un izstrādāja tīmekļa vietnes prototipu sabiedriskā transporta pieturvietu meklēšanai. Tīmekļa vietnē lietotājs varēs sevi atrast kartē un palīdzēs atrast nepieciešamo pieturvietu.

Latvijas labākie maģistra darbi 2015. gadā

1.vieta

Ēvalds UrtānsAktīvie infrasarkanie marķieri paplašinātajai un virtuālajai realitātei”

Rīgas Tehniskā universitāte

Darba vadītājs: Agris Ņikitenko

Autors pētījumā piedāvā inovatīvu sistēmu un algoritmus, lai nodrošinātu cilvēkam neredzamu objektu noteikšanu, izmantojot Oculus Rift iekārtu. Darba mērķis bija izveidot datorsistēmu, kura nodrošina, ka tās lietotāks var manipulēt ar fiziskiem objektiem virtuālajā un paplašinātajā realitātē, izmantojot infrasarkano marķieru sistēmu.

2. vieta

Jevgēnijs VihrovsJaunas sakarības starp Būla funkciju jutīgumu un bloku jutīgumu”

Latvijas Universitāte

Darba vadītājs: Andris Ambainis

Darbā tiek pētīta neatrisināta problēma skaitļošanas sarežģītības teorijā — Būla funkciju jutīguma s(f) saistība ar tādiem sarežģītības mēriem kā bloku jutīgums bs(f) un sertifikātu sarežģītība C(f). Maģistra darba rezultāti sniedz uzlabojumus 25 gadu senai problēmai, kuras risinājumam būtu liela nozīme kvantu skaitļošanā.

3. vieta

Mārtiņš BalodisTīmekļa rasmošana”

Latvijas Universitāte

Darba vadītājs: Leo Trukšāns

Darbā ir apskatītas Tīmekļa rasmošanas (harvesting - informācijas ievākšana no tīmekļa vietnēm) problēmas, ar kurām saskārušās rasmošanas organizācijas, kā arī darba autors, veicot rasmošanas eksperimentus. Veicot rasmošanas eksperimentus, autors darbā strādāja pie rasmošanas procesu optimizācijas.