Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekselences balva 2014
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.05.2015

„Ekselences balvas” mērķis ir ar plašu Latvijas sabiedrības, tajā skaitā, uzņēmēju atbalstu sekmēt  dabaszinātņu un matemātikas izglītības reformas ilgtspēju, popularizējot profesionālu un inovatīvu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju darbu mācību stundā. Modernizētā satura apguves aprobācijas pētījums rāda, ka reformu ieviešanas „atslēga” ir nevis jauns aprīkojums, bet gan skolotāja veiktais darbs klasē, no kā ir atkarīgi skolēnu sasniegumi. Ar „Ekselences balvas” palīdzību, izceļot un atbalstot inovatīvākos un profesionālākos skolotājus, tiek celta kopējā profesionalitātes latiņa 21.gadsimta dabaszinātņu un matemātikas skolotājam. 

„Ekselences balva” tiek piešķirta ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas skolotājiem (kopā četriem Latvijas skolotājiem), kuri starp citiem balvas pretendentiem „Ekselences balvas” noteiktajā  konkursa kārtībā sevi pierādījuši kā profesionālākos.  Pretendentus „Ekselences balvai” izvirza skolu vadība, pašvaldības, augstskolas, uzņēmumi, asociācijas un citas juridiskas institūcijas. Balvas pasniegšana par labākajiem 2014. gada skolotājiem notiek 2015. gada 25. februārī. Plašāka informācija

Paldies atbalstītājiem: 
AS "Latvijas Valsts Meži" EUR 1 600 apmērā, LETERA EUR 1 500 apmērā, SIA "Metrum" EUR 1 900 apmērā, LAĶĪFA (Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija) EUR 1500 apmērā.  SIA "Lielvārds" nodrošina "Ekselences balvas" uzvarētājus ar dāvanu kartēm EUR 1266 apmērā. Paldies!