Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU ĢZZF doktorantu promocijas darbu izdošana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.05.2015

Lai atbalstītu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorantu Oskara Purmaļa un Jura Burlakova promocijas darbu izdošanu, ilggadējais mecenāts SIA "Armgate" sniedz atbalstu EUR 1000 apmērā. Abu doktorantu izstrādātās disertācijas ietver būtiskas tēmas, kas saistāmas gan ar vides izpēti, organisko vielu transformāciju, kūdras sastāvu un tajā esošo humusvielu īpašībām, gan arī vides rekultivācijas jautājumiem un smago metālu imobilizāciju. Pētījumu rezultāti ir nozīmīgi ne tikai vides izpētes kontekstā, bet arī jaunu produktu radīšanai no kūdras un humusvielām. Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ir būtiska, lai novērstu gan vēsturisko vides piesārņojumu, gan iespējamo avāriju seku likvidēšanai.

Promocijas darbu izdošana lielākā tirāžā ļaus ar to iepazīties plašākai sabiedrības daļai, kā arī varētu kalpot kā reprezentatīvs līdzeklis Latvijas Universitātē izstrādāto darbu noformējumam un kvalitātei.