Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Agnese Osīte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.09.2014.

Agnese Osīte Kristapa Morberga stipendiju 1 280 eiro apmērā saņēma 2002./2003.akad. gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes maģistrantūrā.

Par sevi stāsta: „Stipendiju saņēmu kā maģistrantūras studente, un šī stipendija tolaik bija fundamentāls atbalsts studijās un zinātniskajās aktivitātēs. Paralēli mācību procesam strādāju LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas laboratorijā, sākumā kā laborante, tad laboratorijas vadītāja, pašlaik ir LU ĶF docente un vadošā pētniece, LZP eksperte.

Esmu veikusi pētījumus par kvēpu un aerosolu daļiņām pilsētvides gaisā, kā arī analizēti citi vides paraugi, par šo tēmu aizstāvēta arī doktora disertācija „Analītiskā mērīšanas cikla metodikas pilnveidošana gaisa aerosolu, virszemes ūdeņu un skuju analīzē”. Tolaik aktīvi sadarbojās ar Rīgas domes Vides departamentu gaisa piesārņojuma apzināšanā. Veiksmīga sadarbība un pieredzes apmaiņa bijusi ar Kopenhāgenas universitāti, veicot pētījumus par alternatīvā (salmi u.c.) kurināmā izvēli.

Šobrīd paralēli studentu apmācībām veicu zinātniskus eksperimentus tādu daudzsološu materiālu kā hidroksilapatītu jomā, piedalos zinātniskajās konferencēs un Starptautiskās Konferences EcoBalt organizēšanā.”