Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Agrita Puzuka
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.09.2014.

Agrita Puzuka Kristapa Morberga stipendiju 855 eiro apmērā saņēma 2001./2002.akad. gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes bakalaura programmā, kā arī ieguva Kristapa Morberga stipendiju 1 280 eiro apmērā 2002./2003.akad. gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūrā.

Agrita Puzaka stāsta, ka stipendija deva iedvesmu un materiālo atbalstu, lai turpinātu zinātnisko darbību.

Strādājusi Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur veikusi tuberkulozes izraisītāja Mycobacterium tuberculosis celmu molekulāri ģenētisko analīzi. Par šo darbu 2003.gadā piešķirta AS „Grindekss” un LZP balva – goda zīme Sudraba pūce un prēmija kā labākajam jaunajam zinātniekam.

Tālākā zinātniskā darbība ir saistīta ar cilvēka ģenētiku. Studijas doktorantūrā turpinātas RSU Medicīnas studiju programmā, kur izstrādāts promocijas darbs „Vīriešu reproduktīvās patoloģijas ģenētiskā riska faktoru izvērtējums Latvijas populācijā” (aizstāvēts 2011. gadā). Pašreiz strādā par docenti RSU Bioloģijas un ģenētikas katedrā.