Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ilga Kokorīte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.09.2014.

Ilga Kokorīte Kristapa Morberga stipendiju 1 710 eiro apmērā saņēma 2002./2003.akad. gadā, studējot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorantūrā.

Par sevi stāsta: "2007.gadā aizstāvēju doktora grādu LU ĢZZF, šobrīd strādāju par pētnieku LU ĢZZF un LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijā, vadu bakalaura un maģistra darbus par ūdens kvalitāti. Palīdzu kolēģiem lasīt lekcijas, piedalos satrptautiskās konferencēs."