Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Andris Rimša
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.07.2015.

Armīna Rūša piemiņas stipendiju (2 200 eiro) Andris Rimša ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes maģistrantūrā.
Par sevi stāsta: "Izvēlējos turpināt studijas LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studiju programmā, lai turpinātu pētīt publisko lietu tiesības, par kurām izstrādāju savu bakalaura darbu. Publisko lietu institūts Latvijā ir pavisam nepētīta tiesību apakšnozare, kas tomēr ir ļoti nozīmīga vienlīdzības nodrošināšanai un korupcijas risku novēršanai publiskās varas darbībās. Bakalaura darbā pētīju publisko lietu institūta funkcijas – pašu pamatu, kas ļauj atklāt šīs apakšnozares tiesību normu ratio legis. Publisko lietu tiesību jomā Latvijā joprojām ir nepilnīgs regulējums – atsevišķos gadījumos publiskā vara var izmantot savus īpašumus pretēji tiesību principiem un sabiedrības interesēm.
Paralēli publisko lietu tiesību pētīšanai turpināšu studēt starptautiskās publiskās tiesības, tādēļ vēlos piedalīties "Jessup" starptautisko tiesību tiesu izspēles LU Juridiskās fakultātes komandas atlases sacensībās. Gatavojoties tiesu izspēlei, daudz padziļinātāk un detalizētāk apgūstu starptautisko tiesību problēmjautājumus, un iegūtās zināšanas ceru izmantot, lai pārstāvētu Latvijas Universitāti šajās pasaulē lielākajās tiesu izspēļu sacensībās. Paralēli vēlos sniegt ieguldījumu arī Latvijas tiesību zinātnē, publicējot pētījumu par valstu atbildību starptautiskajās tiesībās, jo šo jautājumu visnotaļ detalizēti pētīju, iepriekšējā gadā piedaloties starptautisko publisko tiesību tiesu izspēles sacensībās.
Nešaubos, ka nākotnē, kad būšu pieredzējušāks, iesaistīšos politikā, lai kalpotu savai valstij, jo nespēju nostāvēt malā, kad redzu, ka pārāk bieži mūsu valsts dzīvi nosaka negodprātīgi vai negodīgi politiķi. Nelielu sabiedrisko devumu cenšos sniegt jau tagad, darbojoties studentu pašpārvaldē un esot par valdes locekli Vēlēšanu reformas biedrībā.
Savu ceļu uz uzņemšanu studentu korporācijā "Tālavija" varu izdalīt divos posmos – lai arī biju dzirdējis par studentu korporācijām, pavisam nopietna interese man par tām radās, kad tiku uzaicināts uz viesu vakariem – labprāt piekritu, jo no nedaudzās informācijas man korporācijas likās saistošas to biedriskuma un brālības gara dēļ. Otrajā posmā, t.i., pēc pirmajiem viesu vakariem, sapratu, ka "Tālavijā" liela nozīme ir tradīcijām, goda lietām un savas tautas patriotismam. Man tiešām likās unikāli, ka mūsdienās joprojām ir šāda organizācija ar šādiem cēliem principiem, kas likās svarīgi arī man.
Pēc diviem buršu sabiedrībā pavadītiem gadiem korporāciju es šodien uzskatu par vietu, kur man ir labi un uzticami draugi, un atrašanos tajā – par veidu, kā stiprināt tās principus un saglabāt latvietību, t.i., darīt labu arī savai tautai. Lai arī Talavija ir spiesta nedaudz mainīties līdzi laikam, tās principi šodien joprojām ir ļoti aktuāli, tādēļ ceru, ka mēs augsim gan diženumā, gan kvantitātē.
Ticu, ka varu ar godu nest Armīna Rūša vārdu plašākā sabiedrībā."

2010. gadā Andris aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Konkrētā ģeogrāfiskā tirgus noteikšana Eiropas Savienības konkurences tiesībās".