Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ieva Bloka
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.07.2015.

Armīna Rūša piemiņas stipendiju (2 200 eiro) Ieva Bloka(bij. Arāja) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes fakultātes bakalaura programmā.
Par sevi stāsta: "LU ekonomikas bakalaura studiju programma piedāvā vairākus virzienus, no kuriem es izvēlējos „Grāmatvedība, analīze, kontrole”. Šo virzienu izvēlējos tāpēc, ka vēlos saprast, kā veidojas uzņēmuma grāmatvedība, kā tiek analizēta informācija, ko sniedz grāmatvedības dokumenti un kā tiek veikts uzņēmuma iekšējais un ārējais audits.

Šī studiju programma un tieši šis studiju virziens ir pirmais solis uz manu augstāko mērķi – zvērināts revidents. Lai revidents prasmīgi veiktu savu darbu viņam jābūt arī bilancspējīgam grāmatvedim, kas ir pirmais posms manā ceļā uz galamērķi. Šis studiju virziens dod man iespēju padziļināti studēt ar grāmatvedības darbu saistītās zināšanu jomas.

Paralēli studijām mans lielākais mērķis dzīvē, lai gan diez gan neraksturīgi mūsdienu ekonomiskajai situācijai un sabiedrības domāšanas tendencēm, ir dibināt ģimeni un audzināt bērnus, jo, manuprāt, bērni ir mūsu nākotne un īstenais prieks, ko dzīve spēj sniegt. Ir tikai neliela daļa studentu un cilvēku kopumā, kas katru savu soli ikdienu sper nākotnes vārdā, taču ar lielu lepnumu un pārliecību varu apgalvot, ka esmu viena no viņiem.

Uzsākot studijas LU, meklēju iespēju uzzināt ko vairāk par studentu un studenšu korporācijām Latvijā, kā arī par to darbības mērķi un nozīmi mūsu valsts vēsturē. Pienāca īstais brīdis un man bija iespēja pievienoties studenšu korporācijai „Staburadze”. Kopš 2008.gada pavasara semestra esmu korporācijas „Staburadze” biedre.
Iestāties korporācijā nolēmu dažādu iemeslu dēļ, taču galvenie no tiem ir: dzimtenes mīlestība, patriotisms un pastāvēšana ne tikai par savas valsts vēsturi, bet arī par tās nākotni un saglabāšanu. Dalība šajā organizācijā ir veids, kā parādīt apkārtējai sabiedrībai, ka esmu par Latviju un visu latvisko. Tas ir veids, kā censties saglabāt un izkopt latviešu valodu, valstisko un nacionālo apziņu, ka arī tēvzemes mīlestību un tautas vienotību neatkarīgā valstī. Tas ir veids, kā veicināt latvisko tradīciju kopšanu. Pārējās korporācijas biedres ir daļa no manas ģimenes, tie ir cilvēki, kuriem jebkurā dzīves situācijā var lūgt palīdzību un uzticēties, to pašu sniedzot pretī. Šāda drošības sajūta ir retums mūsdienu sabiedrībā."

2010. gadā Ieva aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Neatkarīgais audits, tā attīstība Latvijā".