Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Inga Strižņova
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.01.2014.

Armīna Rūša piemiņas stipendiju (2 200 eiro) Inga Strižņova ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes fakultātes maģistrantūrā.

Par sevi stāsta: "Vēsture kā zinātne, manuprāt, apvieno vairākus studiju segmentus. Ja skatāmies, kas pārstāv mūsu tautas inteliģenci un sabiedriski aktīvos cilvēkus, tad tie bieži vien ir cilvēki ar vēsturnieka izglītību. Vēstures studijas sniedz plašu ieskatu un analīzi pagātnē un caur šīm zināšanām mēs saprotam un varam pilnīgāk izprast notikumus mūsdienās un prognozēt tuvākajā nākotnē. Studiju laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta arī kritiskas domāšanas attīstīšanai, kas vajadzīga, lai mēs patstāvīgi spētu analizēt dažādus vēstures procesus un būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, kuri spēj ne tikai uztvert sabiedrības norises, bet arī virzīt tās.

Savus dzīves mērķus esmu izvirzījusi augstus. Protams, tuvākie mērķi ir pabeigt maģistrantūras studijas. Tā kā šajā mācību gadā esmu uzsākusi darbu skolā, plānoju iegūt arī pedagoģisko izglītību, lai pilnvērtīgāk varētu strādāt ar saviem audzēkņiem. Pašlaik pasniedzu angļu valodu, bet mans mērķis nākotnē ir pasniegt vēsturi, jo šī zinātne mani interesē ne tikai studiju procesā, bet vēlos ar to saistīt arī savu pedagoģisko darbu.

Mans mērķis ir iegūt labu izglītību, lai pēc tam savas zināšanas varētu sniegt tālāk citiem cilvēkiem. Domāju turpināt savu aktīvo darbību korporācijā.

Jau vidusskolas laikā biju sabiedriski ļoti aktīva. Iesaistījos gan savas pilsētas skolnieku veidotajā avīzes un žurnāla veidošanā, gan darbojos kā brīvprātīgā Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Liepājas nodaļā. Arī sākot savas studijas Rīgā, iesaistījos dažādos Latvijas Studentu apvienības projektos un nevalstiskajā organizācijā Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība.

Studenšu korporācija piesaistīja mani ar savu pamatdomu – tā ir mūža organizācija un tās mērķi ir saglabāt latvietību un veidot akadēmiskas sievietes stāju. Tā kā nāku no ģimenes, kurā nevienam nav augstākā izglītība, korporācijas mērķi mani uzrunāja un iedvesmoja izmantot studiju laiku, lai iegūtu vēl papildus izglītību tieši caur korporācijas prizmu.

Korporācija kā studenšu organizācija manā dzīvē ieņem ļoti svarīgu lomu. Uzskatu, ka korporācija man ir devusi šo vienreizējo iespēju iepazīt latviešu tautas vēsturi daudz neformālākā veidā, izprast tradīcijas, daudz ko ir mācījusi un devusi. Ne visi esam audzināti ārkārtīgi patriotiskā garā. Bieži vien, dzīves grūtību nomākti, esam piemirsuši savas saknes un savu atbildību pret Latviju. Korporācija māca mūs kopt šīs svarīgās vērtības, māca svinēt nozīmīgas gadadienas, māca tautas vēsturi un kultūru. Daudzās un dažādās iespējas aktīvi piedalīties pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā, piemēram, gadskārtējais operas apmeklējums, teātra un dziesmu festivāli, sporta spēles, dažādi tematiskie literārie vakari un, protams, balles dod neatņemamu ieguldījumu manas personības attīstībā.

Korporāciju kodolu veidojam mēs paši – cilvēki. Studiju procesā samērā reti iznāk iepazīties vai pat iedraudzēties ar citu akadēmisko lauku studentiem, savukārt korporācija sniedz šo, manuprāt, unikālo iespēju iepazīt studentus un profesionāļus no citām nozarēm. Tāpēc jo īpaši gribu izcelt manas korporācijas māsas. Tieši šie cilvēki ir tie, kas ar savu draudzību un atbalstu man ir devuši spēku un vēlmi izglītoties, attīstīties un sevi pilnveidot. Man ir jānes savas korporācijas vārds un tas man uzliek dubultu atbildību pret savu dzīvi un studijām."