Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laima Matuzāle
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.07.2015.

Armīna Rūša piemiņas stipendiju (2 200 eiro) Laima Matuzāle ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes fakultātes bakalaura programmā.
Laima Matuzāle studē Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Pedagoģijas studijas izvēlētas, jo Laimu interesē darbs ar cilvēkiem. Jaunietesprāt, izvēle ir bijusi ļoti veiksmīga, jo šīs studijas ir gan kvalitatīvas, gan interesantas, gan arī ļoti nepieciešamas personības pilnveidei.

Līdz ar studiju uzsākšanu LU Laima darbojos arī studenšu korporācijā „Varavīksne”. Pirms studiju uzsākšanas par šādām organizācijām jaunietei nav bijis informācijas, bet, pateicoties laimīgam gadījumam, radās iespēja iepazīt korporācijas dzīvi, mērķus, ideālus. „Ticu, ka nekas dzīvē nenotiek bez iemesla, un, lūk, tam pierādījums arī manā dzīvē. Dalība studenšu korporācijā pavēra iespēju pieteikties LU Fonda stipendijai, kura paredzēta studējošajiem, kuri darbojas kādā no studentu vai studenšu korporācijām. Tagad varu teikt patiesu paldies LU Fondam, it īpaši Armīna Rūša stipendijas izveidotājam Robertam Rūša kungam par beznosacījuma uzticību man. Šī stipendija ir bijis ļoti būtisks atbalsts studijās, jo, pateicoties šai stipendijai, man bija iespēja būt studentei, kurai nav jāstrādā, un tas ir ļoti svarīgi - pilnībā varu nodoties studiju procesam LU, kā arī būt aktīva studenšu korporācijas „Varavīksne” dalībniece, par ko esmu tiešām priecīga,” priecājas jauniete.

„LU Fondam vēlos teikt ļoti, ļoti lielu un sirsnīgu paldies par šo mecenātisma ideju un novēlēt, lai vienmēr pastāv šī saikne starp LU Fondu un Fonda stipendiātiem! Esmu pateicīga un lepna, ka varu piederēt LU Fonda stipendiātu pulkam,” saka Laima.

2009. gadā Laima aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Latvijas Radio X bērnu raidījumu cikla mediju pedagoģijas aspektu izpēte sākumskolā Y" un 2011. gadā maģistra darbu par tēmu "Masu mediji kā būtiski jauniešu karjeras izvēles veicinātāji".