Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aija Laure
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.06.2015.

Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendiju (1150 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantūrā. Aija Laure vadās pēc moto: Ja esi ko uzsācis, tad dari to pēc labākās sirdsapziņas.
Aijas Laures interese par astronomiju radusies jau pamatskolas laikā, pateicoties vecākajam brālim. „Biju patiesi priecīga par manā rīcībā nodoto amatiera teleskopu „Alkor”, kuru izmantoju saviem pirmajiem astronoma – amatiera novērojumiem, jo nekas nevar būt elpu aizraujošāks par lūkošanos caur teleskopu uz Saturnu, Jupiteru, Marsu, Venēru, Mēnesi, Sauli u.c. debess objektiem,” domā Aija.

12.klasē darbs „Astronomiskie novērojumi mājas apstākļos Ventspils rajona Zlēku pagastā” guva otrās pakāpes atzinību valsts līmenī. Pateicoties tam un FMF studentu uzaicinājumam piedalīties Fizmatdienu zinātniskajā konferencē, pavisam negaidīti astronomija no hobija pārauga jau studiju izvēlē. Pagājušajā gadā iegūts dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā un pašlaik turpinātas studijas maģistrantūrā, kā arī Aija darbojas FMF Astrospektroskopijas laboratorijā.

„Liels atbalsts astronomijas apgūšanā bija iegūtā LU Fonda Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija. Tā kā astronomijas novirzienam, diemžēl, tiek veltīts tikai viens kurss bakalaura studiju programmā, tad tālākā zināšanu apguve līdz doktorantu studijām ir jāveic pašam patstāvīgi, konsultējoties ar darba vadītāju. Tas prasa vēl papildu brīvo laiku, kura nebūtu tik daudz, ja vēl būtu jādomā par vēl kādiem peļņas avotiem. Tādējādi šī stipendija ir ļoti nozīmīga pilnvērtīgai zināšanu apguvei manis izvēlētajā studiju novirzienā – astrospektroskopijā,” stāsta stipendiāte.

Informācija 2015. gada pavasarī- Aija  ieguvusi dabaszinātņu maģistra grādu fizikā (2010.gadā; maģistra darbs astronomijā) un turpina studijas doktorantūrā (Fundamentālās astronomijas un astrofizikas novirzienā). Šobrīd Aija ir zinātniskā grāda pretendenta statusā.