Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Elza Burve
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.09.2015.

Hobiji: Klavierspēle, rakstīšana, zīmēšana.
Raksturo: Apņēmība, pacietība, atbildības izjūta, kā arī radošums.
Moto: Jo vairāk dara, jo vairāk paspēj.

Elza Burve 2013./2014.ak. gadā ieguvusi Saldus novada pašvaldības stipendiju „Medusmaize”. Par sevi stāsta:

„Esmu beigusi Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolu un pašlaik studēju RSU Farmācijas fakultātē. Saldus ir mana pilsēta jau kopš dzimšanas, bet pašlaik lielāko daļu nedēļas pavadu Rīgā studenta statusā.

Lai arī bija diezgan grūti izvēlēties studiju virzienu, pēdējā vidusskolas klasē vairāk un vairāk iepatikās bioloģija un ķīmija (tieši saistībā ar medicīnu). Farmācija kā studiju virziens interesējoša man kļuva tikai 12. klasē, jo apvieno gan ķīmiju, gan zināšanas par cilvēku, gan darbu ar rokām un galvu. Tā bija nedaudz kā izaicinājums, jo man nav bijusi ciešāka saistība ar šo jomu. Pēc augstiem rezultātiem CE ķīmijā un bioloģijā (90% un 86%) guvu pārliecību, ka šīs zinātnes ir manas. Pēc ievadlekcijām farmācijā un intervijām ar farmācijas nozares speciālistiem farmāciju aizvien vairāk pieņemu kā savu profesiju, savu lauciņu. Šī ir iespēja gūt specifiskas zināšanas un būt profesionālim savā jomā.

Mācoties skolā, apmeklēju dažādas ārpusstundu aktivitātes, piem., teātra improvizācijas sportu, skolas kori. Esmu beigusi arī Saldus Mākslas skolu. Mūzika novirziena programmas ietvaros apguvu klavierspēli, pašmācībā – ģitārspēli. Manā interešu lokā ietilpa arī ģeogrāfija (apmeklēju J. Levica Kurzemes jauno ģeogrāfu skolu), bioloģija, angļu valoda, literatūra. Šāda aktivitāšu un interešu amplitūda tāpēc, ka uzskatu, ka cilvēkam jābūt vispusīgam.

Kā hobiji joprojām man tuvi ir zīmēšana, gleznošana, klavierspēle, jaunrades darbu rakstīšanu. Ir jāspēj skatīties plašāk, tāpēc augstu vērtēju ik minūti, kas pavadīta, piemēram, zīmējot kādu uzstādījumu, atkārtojot skaņdarbus, klausoties viesu stāstījumā ģeogrāfijas nodarbībās sestdienas rītā. Papildus skolas mācību procesam un aktivitātēm piedalījos daudzās mācību olimpiādēs (latviešu valodas un literatūras, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas u.c.) ar sasniegumiem novada un arī valsts līmenī. Ja kāds man vaicāja, kā es to visu paspēju, paraustīju plecus un teicu: ”Jo vairāk dara, jo vairāk paspēj.”  Tā rezultātā mani raksturo darbīgums, radošums un tieksme pēc kā jauna, pēc izaicinājumiem.

Trešajā studiju gadā droši varu apgalvot, ka stipendija ir atbalsts gan sadzīvē, gan mācībās - ir atbildības sajūta un motivācija censties.