Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vilmārs Vesingi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.10.2014
Foto: Vilmārs Vesingi

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultātē, bakalaura programmā "Socioloģija".
Hobiji: Jaunsardze, dejas, sabiedriskās aktivitātes.
Raksturo: Atvērts, aktīvs, sabiedrisks, savas pilsētas patriots, mērķtiecīgs.
Moto: -


Vilmārs Vesingi ir absolvējis Valkas ģimnāziju, ieguvis M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju 2 200 eiro apmērā un uzsācis studijas LU. Par sevi stāsta:

„Lai gan no mazotnes padevusies arī matemātika, informātika, nekad nebiju uzstādījis sev mērķi kļūt par IT speciālistu vai zinātnieku. Daudz vairāk man patika darboties sabiedriskajās aktivitātēs, tādēļ zināju, ka pie galda nevēlos sēdēt. Tādēļ jau vidusskolas sākumā biju izvēlējies studēt kādu no sociālajām zinātnēm un, iepazīstoties ar studiju programmu piedāvājumu, izvēlējos socioloģiju tās plašā kursu klāsta dēļ.

Jau no vidusskolas sākuma aktīvi darbojos dažādās organizācijās un aktivitātēs savā pilsētā. Esmu darbojies mazpulkos, divus gadus biju jaunsardzes vienības komandieris, tomēr kā vislielāko ietekmi uz manu personisko izaugsmi redzu darbošanos Valkas Jauniešu domē. Tur sevi iepazinu kā līderi, ātri kļuvu par organizācijas vadītāju. Aktīvi darbojoties, esmu iesaistījies gan dažādu pilsētas pasākumu organizēšanā, gan apmeklējis starptautiskus projektus un seminārus 10 Eiropas valstīs. Savu aktīvo darbību Valkā pirms studijām beidzu, strādājot Valkas novada domē par jaunatnes darbinieku, bet arī tagad esmu atvērts un cenšos iesaistīties un organizēt aktivitātes Valkas jauniešiem. Vēl vidusskolas laikā aktīvi darbojos arī aktivitātēs skolā – visu vidusskolas laiku dejojot tautisko deju kolektīvā, organizējot un vadot pasākumus skolai, pārstāvot skolu projektos un pasākumos valstī.

Par saviem lielākajiem mācību sasniegumiem varu uzskatīt vairākkārtējas 1.vietas vēstures, ģeogrāfijas un bioloģijas olimpiādēs starpnovadu līmenī, kā arī izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu ‘’Pedeles upes kultūrvēsturiskais mantojums Valkas pilsētas robežā’’, kas ieguva atzinību valsts līmeņa lasījumos.

M.M.M.Petkevičs piemiņas stipendijas iegūšana man bija liels pārsteigums. Zināju: ja neiegūšu kādu no stipendijām, tad, visticamāk, paralēli studijām būs jāmeklē darbs, kas nozīmētu arī sabiedriskās aktivitātes izbeigšanu. Tomēr, pateicoties iegūtai stipendijai, ir motivācija gan turpināt daudz laika veltīt mācībām, gan sabiedriski darboties.”