Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Galenieku ģimenes stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.10.2018.

2018. gadā ASV dzīvojošie latviešu izcelsmes mecenāti Valija un Modris Galenieki nodibinājuši jaunu stipendiju ar mērķi atbalstīt sekmīgākos pamatstudiju inženierzinātņu studentus. Stipendija tiek izsniegta sadarbībā ar labdarības organizāciju „Friends of the University of Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu.

Stipendija paredzēta: Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu 2. -4. kursa studentiem.

Stipendijas apjoms: Trīs stipendijas 1 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija:  Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) pārstāvis, dekāna vietnieks Aldis Balodis, MTAF Studentu pašpārvaldes pārstāvis Vadims Oļhovijs, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.

Stipendiju nevar saņemt vienlaicīgi ar MTAF Domes stipendiju vai cita mecenāta stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

NOLIKUMS

 

2018./2019. akad. g. stipendijas ieguvēji - Ņikita Kuzmins, Mārtiņš Ļuļļa un Artūrs Mazurs.