Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rūšu ģimenes stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.10.2017
Roberts un Dagnija Rūši (Foto no personīgā arhīva)
Roberts un Dagnija Rūši (Foto no personīgā arhīva)

Roberts Rūsis ir ilggadējs LU fonda mecenāts, kas arī iepriekš devis ieguldījumu, dibinot sava tēva Armīna Rūša un brāļa Armīna Rūša piemiņas stipendiju, kas tika pasniegta studentu un studenšu korporāciju 69 biedriem.

Šī jaunā stipendija tiks pasniegta, pateicoties Dagnijas un Roberta Rūšu iniciatīvai atbalstīt katru studentu, kas Latvijas Universitātē studē māszinības.

Šogad paredzēts izsniegt 2 stipendijas.

Mecenāti dalās savā stāstā, kāpēc ir izvēlējušies atbalstīt māszinības:

"Dagnija, dzimusi Āboliņa, un Roberts Rūsis ir vēlējušies atbalstīt žēlsirdīgo māsu studijas Latvijā. Dagnija, pati būdama žēlsirdīgā māsa, uzskata, ka māsiņas svarīgākais pienākums ir gādāt par pacientu. Nedrīkst būt par grūtu "apgriezt spilvenu uz otro pusi", lai pacientam būtu laba gulēšana. Žēlsirdīgās māsas ir veselības sistēmas neatsverama  daļa.  Ja nav pietiekošs māsiņu skaits, kas gādā par sabiedrības vajadzībām, tad visi iedzīvotāji ciešs no tā. Tā bija mūsu motivācija izveidot stipendiju fondu, lai veicinātu māszinību studijas Latvijā."

Priekšroka tiek dota studentiem no studentu un studenšu korporācijām. Vidējai svērtajai atzīmei jābūt vismaz 8.

Stipendija paredzēta: LU Medicīnas fakultātes studentiem, sākot ar 2. bakalaura kursu, kas studē māszinības, lai segtu samaksu par mācībām, mācību līdzekļiem un dzīvošanas izdevumiem.

Stipendijas apmērs: 1 500 EUR (studiju maksas segšana) + 600 EUR /akad.gadā citiem izdevumiem.

Stipendijas komisija: Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska, maģistra studiju programmas „Māszinības” direktors asoc.prof. Igors Ivanovs, lektore, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” direktore Ina Mežiņa – Mamajeva, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece un mecenātu Dagnijas un Roberta Rūšu pārstāvis.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

2017./2018. akad. g. stipendiāti - Jolanta Noskova un Elīna Vesmane.