Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija (Stipendium des Vereins der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien e.V.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2017

Stipendija tiek piešķirta LU Teoloģijas fakultātes studējošajiem uz vienu semestri studiju maksas un stipendijas veidā. Šogad tiks izsniegtas 2 stipendijas.


Stipendijas pretendenta izvērtēšanas kritēriji:

 1. Sekmes studijās – priekšroka tiek dota studentiem ar augstāku vidējo svērto atzīmi iepriekšējā sesijā.
 2. Ieinteresētība teoloģijas un reliģiju studijās.
 3. Iesaiste fakultātes dzīvē.
 4. Stipendija ir ekumēniska, paredzēta visu konfesiju studējošajiem. Vēlams, lai pretendents būtu kristīts un piederīgs kādai konkrētai kristīgai draudzei.
 5. Vērā tiek ņemti arī grūti sociālie apstākļi.
 6. Stipendija ik gadu atbalsta vismaz vienu studenti.


Stipendijas iegūšanas nosacījumi:

 1. Studijas klātienē;
 2. Stipendija netiek piemērota akadēmiskajā atvaļinājumā, prombūtnes, studiju pārtraukumu u.c. gadījumos;
 3. Studijas tikai vienā – Teoloģijas – fakultātē;
 4. Paralēli netiek saņemtas citas mecenātu stipendijas;
 5. Stipendija netiek piešķirta studiju programmu pirmā semestra studējošajiem;
 6. Stipendiātam jābūt atsaucīgam komunikācijai ar stipendijas devēju.

 

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, LU Teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis, LU Teoloģijas fakultātes profesors Valdis Tēraudkalns, Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls mācītājs un Modra K. Gulbja stipendiāts'14 Rinalds Gulbis.

Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes studentiem un studentēm.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad.g, no kuriem 2 000 EUR studiju maksas segšanai un 1 000 EUR ir stipendija ikdienas tēriņiem

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

2017./2018. akad. g. stipendiāti - Endija Latvena un Dāvis Sargūns.