Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.11.2017

Atceroties Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) prorektores, bijušās Satversmes tiesas tiesneses, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolventes un pasniedzējas Kristīnes Krūmas dzīves gājumu un devumu tiesību zinātnei, viņas radi, draugi un domubiedri, -  Ivars Indāns, Mārtiņš Paparinskis un Ieva Miļūna – sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu ir nodibinājuši Kristīnes Krūmas piemiņas stipendiju.

Stipendija ir paredzēta: LU Maģistrantūras studiju programmas Tiesību zinātne maģistrantūras studentiem, kuri ir izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām. 

Stipendijas LU Juridiskās fakultātes Maģistrantūras studiju programmas Tiesību zinātne studentiem piešķiršanas kritēriji:

  • pretendents ir uzņemts LU Juridiskās fakultātes Maģistrantūras studiju programmā Tiesību zinātne un uzrāda ļoti labas sekmes (vidējais vērtējums virs 8 ballēm);
  • pretendents studijās un pētniecībā izrāda īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

Stipendijas apmērs: EUR 3 000/akad. gadā.

Stipendijas komisija: Rīgas Juridiskās augstskolas lektore Ieva Miļūna, LU Juridiskā fakultātes dekāne Anita Rodiņa, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

2017./2018. akad. g. stipendiāts - Dāvids Lipšens.