Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jelgavas novada pašvaldības stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2018

No 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība piedāvā stipendijas Jelgavas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Jelgavas iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 3 stipendijas. 

Stipendija paredzēta: ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2018./2018.ak.g. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Sekmes 12.klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību).

2. Motivācija stipendijas saņemšanai.

3. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?

4. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

 

Stipendijas apjoms, laika posms: EUR 1 500/akad.gadā - 150 EUR/mēnesī, 10 mēnešu garumā (septembris 2018- jūnijs 2019).

Stipendijas komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

NOTEIKUMI

 

2018./2019. akad. gada stipendiāti - Liene Roziņa, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis.

2017./2018. akad. g. stipendiāti - Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose un Laura Reinholde.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs.