Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Salaspils novada pašvaldības stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.10.2018.

No 2013. gada Salaspils novada pašvaldība piedāvā stipendijas Salaspils novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 2 stipendijas.

Stipendija paredzēta: viena stipendija - Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) un otra stipendija - Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2018./2019. akad. g., sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību). Tāpat pievienot brīvo eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”

Stipendijas apjoms, laika posms: EUR 1 500/akad.gadā - 150 EUR/mēnesī, 10 mēnešu garumā (2018. gada septembris līdz 2019. gada jūnijs). Kopējais 2 stipendiju fonds: EUR 3 000

Stipendijas komisija:  Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, Salaspils novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis - RTU Neorganiskās ķīmijas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā Antonija Dindune, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

NOTEIKUMI

 


2018./2019. akad. g. stipendiāti - Līva Ozoliņa un Ēriks Solovjovs.

2017./2018. akad. g. stipendiāti - Toms Čudars, Laura Ramza un Santa Krēsliņa.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Antra Gaile, Ieva Šņepste.