Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Stipendija "Ceļamaize" un "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.11.2017

Latvijas Universitātes fonda stipendija "Ceļamaize" domāta LU pirmo kursu studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, savukārt otra stipendija - "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija" - ir paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

Stipendijas paredzētas: LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem.
Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.
Stipendijas apmērs: EUR 2 200/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU HZF asoc.prof. Aivita Putniņa (komisijas priekšsēdētāja), LU mecenātes Anna Čakste-Rollins pārstāve Latvijā Zigrīda Grīnhofa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, SIA „Arčers” personāla daļas vadītāja Lāsma Caune, Kristapa Morberga 2001./2002.akad. gada stipendiāte Andra Rutkēviča, VAS „Privatizācija aģentūra” jurists Indulis Krauze, AS "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš, LU fonda stipendiātes Ilze Borodkina, LU Studiju departamenta direktore Jūlija Stare.

Prezentācija

 

2017./2018. akad. g. M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas stipendiāti - Sabīne Riekstiņa, Roberts Kličovs, Patrīcija Kuzmina, Aivars Pētersons, Diāna Sloboda, Anna Skrastiņa.

2017./2018. akad. g. "Ceļamaize" stipendiāti -Jana Kassaliete, Laura Kļaviņa, Artūrs Mazarevičs, Alise Pokšāne, Eva Kucina.

2016./2017. akad. g. "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija" stipendiāti - Liene Griķīte, Paula Baltace, Diāna Vidronoka, Ariadna Kramkovska, Marija Stefānija Skudra, Dina Bloha, Laura Bobule, Signe Viška, Anete Baltiņa, Ēriks Teteris, Ieva Jokste, Anastasija Balašova, Madara Lindāne, Kristiana Āriņa, Artūrs Šilaks. 

2016./2017. akad. g. "Ceļamaize" stipendiāti - Edgars Cebeks, Krista Melisa Altāne, Undīne Svelpe, Haralds Baunis.