Kurta Hāgena stipendija apmaiņas studijām Vācijā

Pateicoties Rīgā dzimušā mecenāta Kurta Hāgena (1916-2000) Latvijas Universitātei novēlētajam 2,4 miljonu eiro kapitālam, tā augļi ik gadu studentiem dos iespēju gūt pieredzi kādā no 15 LU sadarbības augstskolām Vācijā semestra studijās. 


Kurta Hāgena stipendija paredzēta: apdāvinātiem LU maģistrantūras un doktorantūras studentiem (izņemot pēdējā semestra studentus).

Stipendijas apjoms: 7 000 eiro semestra studijām.

Stipendijas komisija: LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU Juridiskās fakultātes dekāne asoc. prof. Anita Rodiņa, Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, LU fonda izpilddirektore, valdes locekle Laila Kundziņa.


Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.