Terija Glossopa piemiņas stipendija

Stipendija izveidota 2020. gadā pēc tuvinieku un ģimenes draugu iniciatīvas, tā godinot Teriju Glossopu (Terance George Glossop) (1934-2019) un viņa pēdējo gribu.

Ilgus gadus T. Dž. Glossops ar dzīvesbiedri Baibu Liepiņu par mājām saucis Latviju, ko bija ļoti iemīļojis. Terija vēlme bija palīdzēt attīstīties Latvijas pētniecībai onkoloģijas jomā, kā arī palīdzēt nākamajām paaudzēm.


Stipendija paredzēta: LU Bioloģijas (BF) un Medicīnas (MF) fakultātes doktora līmeņa studentiem, kuri specializējas onkoloģijas pētniecībā.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs:  1 500 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU BF dekāns asoc. prof. Didzis Elferts, LU MF dekāns prof. Valdis Folkmanis, ziedotāju pārstāvis Ģirts Jānis Zēgners un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2020./2021. akad. gadā - Linda Mežmale un Olga Trofimova.


No form to show