"Mikrotīkls" doktorantūras stipendija eksakto un medicīnas zinātņu jomā

Stipendiju talantīgāko Latvijas Universitātes (LU) 1. studiju gada doktorantu atbalstam 2017. gadā izveidojis mecenāts "Mikrotīkls". Tās mērķis ir veicināt izcilību Latvijas Universitātē un veicināt talantīgāko jauno doktorantu izaugsmes un pētnieciskās iespējas.


Stipendijas paredzētas: LU doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā no LU Bioloģijas (BF), Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF), Datorikas (DF), Medicīnas (MF) un Ķīmijas fakultātes (ĶF). Veiksmīgi izpildot visus nosacījumus, augstvērtīgāka promocijas darba izstrādei stipendija tiek saņemta trīs gadus.

Stipendiju skaits: 5.

Stipendijas apmērs: 14 400 EUR/ gadā (1 200 EUR/mēn.)

Stipendijas komisija: LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, LU fonda valdes priekšsēdētāja Baiba Ebuliņa, LU prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdis Segliņš, mecenāta pārstāvis Arnis Riekstiņš, LU fonda valdes loceklis Mārcis Auziņš un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa. 


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Santa Bartušēvica, Agnese Spustaka, Fēlikss Rūmnieks, Miļena Dile, Uģis Eismonts. 

2022./2023. akad. gadā - Artūrs Mazarevičs, Ksenija Korotkaja, Rihards Ruska.

2021./2022. akad. gadā - Laura Ansone, Helvijs Niedra, Aleksejs Fedulovs, Madara Leimane, Dāvis Zavickis, Kristians Draguns, Andris Locāns, Maija Rozenberga.

2020./2021. akad. gadā - Ņikita Zrelovs (BF), Līga Jasulaņeca (FMOF), Elīna Pavlovska (FMOF), Kristaps Saršuns (ĶF), Kristīne Kitoka (ĶF), Kārlis Pleiko (BF), Didzis Berenis (FMOF), Linards Kļaviņš (ĢZZF), Andris Pāvils Stikuts (FMOF), Mārtiņš Kālis (DF), Poļina Zaļizko (MF), Inga Pudža (FMOF), Elīna Černooka (BF), Karīna Narbute (MF) un Ilze Elbere (ĶF).

2018./19. akad. gadā – Kārlis Pleiko (MF), Didzis Berenis (FMOF), Andris Pāvils Stikuts (FMOF), Linards Kļaviņš (ĢZZF) un Mārtiņš Kālis (DF).

Pirmās stipendijas 2017./18. akad. gadā saņem Ilze Elbere (BF), Inga Jonāne (FMOF), Mārcis Sējējs (ĶF), Karīna Narbute (MF), Poļina Zaļizko (MF) un Elīna Černooka (BF).