Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” Izcilības stipendija

Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze” 2008. gadā izveidoja Izcilības stipendiju Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) studentiem, lai veicinātu studentu tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās.


Stipendija paredzēta: LU BVEF pamatstudiju studentiem, sākot ar 2. kursu, un maģistra studiju programmas 1. kursa studentiem. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu vai saņemt citas mecenātu stipendijas.

Stipendiju skaits: 3 (2 stipendijas pamatstudiju studentiem, 1 – maģistrantūras).

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā bakalaura studiju programmā studējošajiem, 2 000 EUR/ akad. gadā maģistra studiju programmā studējošiem.

Pretendenti, kuri tiek uzaicināti piedalīties 2. kārtā, sagatavo eseju par tēmu „Izcilība manā dzīvē un tās nozīme mūsdienu sabiedrībā”, un iesniedz to elektroniski, sūtot uz fonds@fonds.lv iepriekš norādītajā termiņā.

Pēc eseju izvērtēšanas LU fonda vai LU BVEF pārstāvji individuāli uzaicina pretendentus piedalīties klātienes intervijās, kuru rezultātā tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu. 

Stipendijas komisija: Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” pārstāve Jekaterina Levina, Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” izpilddirektors Igors Bass, LU BVEF dekāns Gundars Bērziņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Stipendiāti

2018./2019. akad. g. – Liene Kaibe, Laura Janovska un Undīne Svelpe.

2017./2018. akad. g. – Undīne Svelpe, Alisa Uzariņa, Kristīne Casno.

2016./2017. akad. g. – Renāta Petrova, Ilze Rūtiņa, Diāna Anna Kreicberga.