Izcilības stipendija optometrijā

Jaunums!


LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) paspārnē kopš pagājuša gadsimta 90-to gadu sākuma atrodas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. Pašlaik tā ir vienīgā vieta, kur Baltijas valstīs ir iespējams studēt optometriju kā bakalaura, tā maģistra studiju līmenī. Viens no unikālās studiju programmas pamatlicējiem bija FMOF prof. emer. Ivars Lācis, kurš 2019. gadā atzīmē savu 70 gadu jubileju un aicināja atbalstīt jaunos optometristus.


Stipendijas paredzētas: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas maģistrantūras studentiem.
Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 2 146 EUR / akad. gadā.

Stipendijas komisija: Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docents Gatis Ikaunieks, FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas zinātniskā asistente Karola Panke, FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas absolvente, LU fonda pārstāve Brigita Zutere, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docents Pēteris Cikmačs un LU fonda mecenāts Gatis Kokins.


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās līdz 15. oktobrim.