Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija

Latviešu izcelsmes Minesotas Universitātes (ASV) emeritētais astronomijas profesors Kārlis Kaufmanis (19102003) pazīstams kā vecākais latviešu astronoms. Pateicoties viņa testamentārajam novēlējumam, tiek izmaksātas stipendijas talantīgiem astronomijas studentiem, lai veicinātu astronomijas attīstību Latvijā.


Stipendija paredzēta: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studentiem, kuri pēta astronomiju.
Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs:  2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns Sandris Lācis, LU FMOF Astrospektroskopijas laboratorijas vadošais pētn. Laimons Začs, LU FMOF Teorētiskās fizikas katedras vadītāja p.i. prof. Andrejs Cēbers.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2017./2018. un 2018./2019. akad. g. – Kārlis Puķītis;
2014./2015. ak. gadā – Edīte Paule;
2012./2013. ak. gadā – Artis Aberfelds, Agris Brauns un Emīls Veide;
2010./2011. ak. gadā –  Elvijs Matrozis;
2008./2009. un 2009./2010. ak. gadā – Aija Grankina (ex Laure);
2007./2008. ak. gadā – Ilze Ļihačova (ex Diebele);
2006./2007. ak. gadā – Arturs Barzdis un Oļesja Smirnova;
2005./2006. ak. gadā piešķirtas pirmās divas stipendijas, tās ieguva Arturs Barzdis un Juris Kalvāns.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās līdz 15. oktobrim.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules – no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa); no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem) jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.