Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

Jaunums!


Stipendija dibināta 2019. gadā ar "Friends of the University of Latvia" valdes locekles un LU mecenātes Vairas Intas Pelēķa-Kristoferes gādību, lai pieminētu savu sirdsdraudzeni Īru Kuhn-Bolšaiti (1937-2018) un viņas talantu valodniecībā.


Stipendija paredzēta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) maģistra un doktora līmeņa studentiem, kuri studē vācu vai franču filoloģiju.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 2 600 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Vaira Inta Pelēķis-Christopher, LU HZF dekāne prof. Indra Karapetjana, LU HZF Ģermānistikas nodaļas asoc. prof. p.i. Dzintra Lele-Rozentāle un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 


Stipendiāti

2019./2020. akad. gada stipendiāte – Linda Bēvalde.