LU Gadsimta stipendija

Jaunums!


LU un Latvijas valsts vēsture ir cieši saistīta. Tās vieno ideja par Latviju. Latvijas neatkarība balstās uz zināšanām, kas dažādos laikos apgūtas un nemitīgi papildinātas LU. Mecenāti ir atbalstījuši LU kopš tās dibināšanas, un šis atbalsts turpinās arī šodien caur Latvijas Universitātes fondu. Stipendijas tiks piešķirtas LU studentiem, lai jaunie pētnieki varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.


Stipendijas paredzētas: Talantīgākajiem visu fakultāšu LU pamatstudiju studentiem.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes prof. Mārcis Auziņš.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Sofija Anna Kozlova.