Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” Izcilības stipendija

Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze” 2008. gadā izveidoja Izcilības stipendiju Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) studentiem, lai veicinātu studentu tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās.


Stipendija paredzēta: LU BVEF pamatstudiju studentiem, sākot ar 2. kursu, un maģistra studiju programmas 1. kursa studentiem. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu vai saņemt citas mecenātu stipendijas.

Stipendiju skaits: 3 (2 stipendijas pamatstudiju studentiem, 1 – maģistrantūras).

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā bakalaura studiju programmā studējošajiem, 2 000 EUR/ akad. gadā maģistra studiju programmā studējošiem.

Pretendenti, kuri tiek uzaicināti piedalīties 2. kārtā, sagatavo eseju par tēmu „Izcilība manā dzīvē un tās nozīme mūsdienu sabiedrībā”, un iesniedz to elektroniski, sūtot uz fonds@fonds.lv iepriekš norādītajā termiņā.

Pēc eseju izvērtēšanas LU fonda vai LU BVEF pārstāvji individuāli uzaicina pretendentus piedalīties klātienes intervijās, kuru rezultātā tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu. 

Stipendijas komisija: Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” pārstāve Jekaterina Levina, Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” izpilddirektors Igors Bass, LU BVEF dekāns Gundars Bērziņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Stipendiāti

2018./2019. akad. g. – Liene Kaibe, Laura Janovska un Undīne Svelpe.

2017./2018. akad. g. – Undīne Svelpe, Alisa Uzariņa, Kristīne Casno.

2016./2017. akad. g. – Renāta Petrova, Ilze Rūtiņa, Diāna Anna Kreicberga.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.