Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija

Latviešu izcelsmes Minesotas Universitātes (ASV) emeritētais astronomijas profesors Kārlis Kaufmanis (19102003) pazīstams kā vecākais latviešu astronoms. Pateicoties viņa testamentārajam novēlējumam, tiek izmaksātas stipendijas talantīgiem astronomijas studentiem, lai veicinātu astronomijas attīstību Latvijā.


Stipendija paredzēta: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studentiem, kuri pēta astronomiju.
Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs:  2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns Sandris Lācis, LU FMOF Astrospektroskopijas laboratorijas vadošais pētn. Laimons Začs, LU FMOF Teorētiskās fizikas katedras vadītāja p.i. prof. Andrejs Cēbers.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2017./2018. un 2018./2019. akad. g. – Kārlis Puķītis;
2014./2015. ak. gadā – Edīte Paule;
2012./2013. ak. gadā – Artis Aberfelds, Agris Brauns un Emīls Veide;
2010./2011. ak. gadā –  Elvijs Matrozis;
2008./2009. un 2009./2010. ak. gadā – Aija Grankina (ex Laure);
2007./2008. ak. gadā – Ilze Ļihačova (ex Diebele);
2006./2007. ak. gadā – Arturs Barzdis un Oļesja Smirnova;
2005./2006. ak. gadā piešķirtas pirmās divas stipendijas, tās ieguva Arturs Barzdis un Juris Kalvāns.