Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija

Latviešu izcelsmes Minesotas Universitātes (ASV) emeritētais astronomijas profesors Kārlis Kaufmanis (19102003) pazīstams kā vecākais latviešu astronoms. Pateicoties viņa testamentārajam novēlējumam, tiek izmaksātas stipendijas talantīgiem astronomijas studentiem, lai veicinātu astronomijas attīstību Latvijā.


Stipendija paredzēta: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pamatstudiju studentam, kurš pēta astronomiju.
Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 1 500 EUR/akad. gadā bakalaura studiju studentiem.

Stipendijas komisija: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns asoc. prof. Sandris Lācis (komisijas priekšsēdētājs), LU FMOF Astrospektroskopijas laboratorijas vadošais pētn. Laimons Začs, LU FMOF Teorētiskās fizikas katedras prof. Andrejs Cēbers, LU FMOF sabiedrisko attiecību speciāliste Karlīna Mackēviča un LU prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas jomā Valdis Segliņš.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2021./2022. akad. gadā - Kristers Nagainis

2020./2021. akad. gadā - Kārlis Puķītis un Kristers Naglainis

2018./2019. akad. g. – Kārlis Šļumba;

2017./2018. un 2018./2019. akad. g. – Kārlis Puķītis;

2012./2013. akad. gadā – Artis Aberfelds, Agris Brauns un Emīls Veide;

2010./2011. akad. gadā –  Elvijs Matrozis;

2008./2009. un 2009./2010. akad. gadā – Aija Grankina (bij. Laure);

2007./2008. akad. gadā – Ilze Ļihačova (bij. Diebele);

2006./2007. akad. gadā – Arturs Barzdis un Oļesja Smirnova;

2005./2006. akad. gadā piešķirtas pirmās divas stipendijas, tās ieguva Arturs Barzdis un Juris Kalvāns.