Kaspara Ērgļa piemiņas stipendija

Stipendija radīta 2018. gadā pēc Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) iniciatīvas, tā godinot izcilo pētnieku fizikas doktoru Kasparu Ērgli. Vienreizēja stipendija tiks piešķirta ik gadu Fizikas bakalaura programmas absolventam par izcilāko eksperimentālo noslēguma darbu.

Stipendijas paredzētas: Talantīgākajam LU FMOF fizikas bakalaura absolventam.

Vienreizējās stipendijas apmērs: 300 EUR.

Stipendijas komisija: LU FMOF Fizikas bakalaura noslēguma pārbaudījuma komisija.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā pirmo K. Ērgļa piemiņas stipendiju iegūst Antra Gaile.