OC Vision Izcilības stipendija optometrijā

Jaunums!

OC VISION ir lielākais acu aprūpes uzņēmums Baltijā – nodrošina pieejamu un precīzu acu diagnostiku un redzes korekciju, izmantojot modernākās tehnoloģijas, kā arī sekojot jaunākajām modes tendencēm un nodrošinot nemitīgu iespēju profesionālai izaugsmei saviem darbiniekiem. 2019. gadā ir izveidota “OC VISION Izcilības stipendija optometrijā”, lai atbalstītu topošos speciālistus ar degsmi sniegt nerimtīgu ieguldījumu optometrijas un redzes zinātnes nozares attīstībā.


Stipendija paredzēta: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas bakalaura studiju 3. kursa studentiem.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs:  2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: OC VISION kontaktlēcu menedžere, optometriste Kristīne Detkova, OC VISION pārdošanas attīstības direktore Marta Siliniece, OC VISION tīklu direktore Maija Knēziņa, OC VISION tīklu direktore Nataļja Karpušina.


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Annemarija Pumpura.