Modra Kārļa Gulbja piemiņas stipendija

Stipendija veltīta ASV Dvīņu pilsētu Kristus draudzes mācītāja un Latvijas Universitātes (LU) mācībspēka un mācītāja Dr. teol. Modra Kārļa Gulbja (1927-2002) piemiņai. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās.


Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes pamatstudiju un maģistrantūras studentiem.

Stipendiju skaits: 1.
Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LELBĀL, mācītājs Elmārs Ernsts Rozītis, Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica un LU fonda stipendiāts, LELBĀL mācītājs Rinalds Gulbis.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. atkārtoti stipendiju iegūst Bella Briška.

2018./2019. akad. g. – Bella Briška.

2017./2018. akad. g. – Anete Jenča un Estere Pumpura.

2016./2017. akad. g. – Linda Plešauniece un Kristaps Kravalis.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules – no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa); no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem) jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.