Modra Kārļa Gulbja piemiņas stipendija

Stipendija veltīta ASV Dvīņu pilsētu Kristus draudzes mācītāja un Latvijas Universitātes (LU) mācībspēka un mācītāja Dr. teol. Modra Kārļa Gulbja (1927-2002) piemiņai. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās.


Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes pamatstudiju un maģistrantūras studentiem.

Stipendiju skaits: 1.
Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode (komisijas priekšsēdētāja), Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, LU TF profesors Valdis Tēraudkalns un Kārļa Ozoliņa-Emīla Medņa trasta fonda finansiālais konsultants Ivars Petrovskis.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2021./2022. akad. g. - Sofija Anna Kozlova.

2020./2021. akad. g. - atkārtoti stipendiju iegūst Bella Briška.

2019./2020. akad. g. atkārtoti stipendiju iegūst Bella Briška.

2018./2019. akad. g. – Bella Briška.

2017./2018. akad. g. – Anete Jenča un Estere Pumpura.

2016./2017. akad. g. – Linda Plešauniece un Kristaps Kravalis.