Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija

Lai veicinātu medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, Austrālijas latvietis, LU Goda doktors prof. Dr. med. Jānis Priedkalns 2010. gadā radījis Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondu radījis.


Stipendija paredzēta: LU medicīnas maģistrantūras, rezidentūras un doktorantūras studentiem, kas iesaistīti neiroloģijas pētījumos, prioritāri neiroendokrinoloģijas nozarē.

Stipendijas apjoms: tiek precizēts.

Stipendijas komisija: tiek precizēts.


Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda un citu mecenātu stipendiju ieguvējs.


Stipendiāti

2012./2013. akad. gadā – Kaspars Jēkabsons (3 560 eiro) un Zane Vīksna (2 850 eiro).

2011./2012. akad. gadā – Darja Isajeva (3 560 eiro).

2010./2011. akad. gadā. piešķirtas pirmās stipendijas trim LU Medicīnas fakultātes studentēm – Darjai Isajevai (3 300 eiro), Zanei Vīksnai (2 150 eiro) un Sintijai Saušai (1 000 eiro).