Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Svinīgi atklās Latvijas Universitātes fonda mecenāta atbalstītos dabaszinātņu projektus
Kristaps Bergfelds, Andris Bērziņš
20.04.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieki sekmīgi noslēguši LU fonda mecenāta SIA “Mikrotīkls” atbalstītos projektus. Lai atzīmētu jauno iekārtu viksmīgu sagatavošanu zinātniskajam darbam, projektu vadītāji aicina ikvienu interesentu apmeklēt atklāšanas pasākumu 27. aprīlī plkst. 10.00, Zeļļu ielā 23, 1. stāvā, Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas telpās un LU Lāzeru centrā.

2016. gada 29.septembrī, Latvijas Universitātes 97.gadadienā, visu laiku lielākais LU atbalstītājs SIA “Mikrotīkls” Universitātei ziedoja 1 miljonu eiro, lai realizētu projektus un spēcinātu eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomu. Līdz šim kopā ziedojumos LU fonds no šī uzņēmuma ir saņēmis 1,75 miljonus eiro eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas atbalstam Latvijas Universitātē.

Konkursa kārtībā tika atbalstīti 12 vērienīgi projekti. Nupat ir īstenoti vieni no pirmajiem SIA “Mikrotīkls” un LU fonda atbalstītajiem projektiem, un ir sekmīgi izveidota eksperimentāla laboratorijas iekārta kristālu audzēšanai, kā arī augstas klases magnētiskā lauka attēlošanas iekārta. Projektu realizējuši LU Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieki, un turpmāk tie veiks nozīmīgus eksperimentālos pētījumus.

Atklāšana ir jānosvin!

Lai atzīmētu šo iekārtu uzbūvēšanu un pateiktos LU fondam un SIA “Mikrotīkls” par iespēju izstrādāt šādu projektu, aicinām interesentus apmeklēt atklāšanas pasākumu 27. aprīlī plkst. 10.00, Zeļļu ielā 23, 1. stāvā, Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas telpās. Pasākuma ilgums plānots aptuveni 1,5 stundas. Lai veiksmīgi organizētu pasākuma norisi, lūdzam interesentus pieteikties sūtot e-pastu uz forums@lu.lv.

 

Projekts “Eksperimentālas laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas izveide”

Projekts ir noslēdzies!

LU Fizikas un matemātikas fakultātē veiksmīgi noslēdzies LU fonda projekts “Eksperimentālas laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas izveide”. Komplektējot daudz un dažādas tehniskas komponentes – temperatūras sensorus, optiskas sistēmas, mikrokontrolierus, soļu dzinējus, 3D-printētas konstrukcijas u.c. – tika panākta iespēja ar automatizētu datora vadību veikt sāls (NaCl-RbCl maisījuma) kristālu audzēšanu ar t.s. Čohraļska metodi. Par spīti relatīvi īsajai projekta izpildei (8 mēneši) un komponenšu piegādātāju garajiem atvaļinājumiem vasaras mēnešos, iekārta ir gatava kristālu audzēšanas eksperimentiem!

 

Kādēļ šī iekārta ir unikāla un svarīga?

Kaut arī kristālu audzēšanas iekārtas ir iespējams pasūtīt no dažādām firmām gan Latvijā, gan ārzemēs, šo rūpniecisko iekārtu izmantošana zinātnē ir ārkārtīgi dārga. Viena eksperimenta izmaksas sastāda vairākus tūkštošus eiro. Taču pētnieku uzbūvētā iekārta ir unikāla ar to, ka tā ļauj veikt ātrus, maza mēroga eksperimentus, kuru izmaksas ir nesalīdzināmi zemākas. Tādējādi šādas iekārtas pieejamība ļauj operatīvi veikt zinātnisko darbu. Projekta izpildes periodā vien ir radīti vairāki zinātniski un populārzinātniski materiāli, kas veidoti, izmantojot ar šo iekārtu veiktos eksperimentus: 4 zinātniskie semināri, 2 populārzinātniski semināri, 1 publikācija zinātniskā žurnālā. Iekārta tiek aktīvi lietota un ar tās palīdzību tiek iegūti arvien jauni zinātniski rezultāti.

 

Ko iegūstam no šīs iekārtas uzbūvēšanas?

Projekta realizācija attīstīja un pilnveidoja pētniecības iespējas kristālu audzēšanas jomā LU Fizikas un matemātikas fakultātē. Pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam, LU pētnieki ir spējīgi veiksmīgāk iesaistīties kristālu audzēšanas iekārtu matemātiskajā modelēšanā, kas ir nozīmīgs un plaši lietots instruments pasaulē vadošo elektronikas pusvadītāju kristālu ražotāju vidū. Turklāt tagad mūsu laboratorijas zinātnieki un fakultātes studenti tiek nodrošināti ne tikai ar iespēju kvalitatīvāk veikt procesa datormodelēšanu, bet arī ar iespēju veikt praktiskus eksperimentus kristālu audzēšanā un procesa automatizācijā.

 

Projekts “Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana”

Projekts ir noslēdzies!

Pateicoties LU fonda administrētā SIA “Mikrotīkls” ziedojuma finansējumam (45 000 EUR) LU Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzeru centrs un Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija kopīgiem spēkiem ir izveidojuši augstas klases magnētiskā lauka attēlošanas iekārtu. Projekta īstenošanas rezultātā eksperimentālā sistēma ieguvusi gan jaunas iekārtas, gan programmatūru.

Kas projekta laikā ir izdarīts?

Projekta “Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana” ietvaros izveidota jauna eksperimentālā iekārta, kas ļauj mērīt magnētiskos laukus ar augstu telpisko izšķirtspēju – daži simti nanometru. Iekārtas jaunā konstrukcija ļauj uzlabot ne tikai mērījumu kvalitāti, bet arī būtiski paplašināt pētāmo paraugu klāstu.

Ko tagad iespējams mērīt?

Tagad “magnētiskā lauka attēlošanas iekārta” spēj mērīt ne tikai magnētiskos laukus, ko rada mikroskopiskas magnētiskas daļiņas un to ķēdītes, bet arī laukus, ko rada necaurspīdīgi cieti un šķidri magnētiski paraugi.

 

Kāda tam ir praktiskā nozīme?

Abu jauno mērāmo paraugu tipiem ir liela praktiskā nozīme – necaurspīdīgo paraugu pētījumi ļauj izzināt dažādu magnētisku plāno kārtiņu īpašības, kas svarīgas to pielietojumiem visdažādākajās mūsdienu ierīcēs, piemēram, elektronikas atmiņās un sensoru elementos. Savukārt magnētisko šķidrumu pētījumi nozīmīgi ar to, ka pētāmas ne tikai fundamentālas magnetohidrodinamikas sakarības, bet arī praktiskas problēmas: tā saucamie magnētiskie labirinti, kas veidojas magnētiskiem šķidrumiem mijiedarbojoties ar magnētisko lauku un ļauj veidot reālas porainas struktūras. Pētījumi šajā jomā ir svarīgi un nozīmīgi naftas ieguvē.